Avtroppende folkehelse- og frivilligkoordinator Trude Sanderud Haaland har ledet prosjektet med utviklingen av nettsiden Fritid i Vefsn.

– Intensjonen er at innbyggerne skal finne de over 250 organiserte fritidsaktivitetene i Vefsn kommune på ett sted, sier hun.

Vefsn kommune har i dag en oversikt over lag og foreninger på sine nettsider, men oppdateringen er mangelfull.

Ny nettportal

– Det vi har av oversikt i dag er umulig å oppdatere. Lag og foreninger har ønsket seg en oversikt, og det skjønner vi godt. Det er vanskelig å forholde seg til både arrangement og informasjon på Facebook. Der er det en jungel i dag, sier Sanderud Haaland.

Eskild Aaasen fra Mosjøen modellflyklubb og Espen Skarsbø Olsen fra Mosjøen speidergruppe er enig med henne.

– Alle foreninger er på Facebook, og det er greit i forhold til egne medlemmer og de arrangementene man har. Men for å gi informasjon om sine aktiviteter er det bra å komme på en felles plattform, sier Eskild Aasen.

– Et kinderegg på felles arena

– Nettsiden Fritid i Vefsn er et kinderegg. Lag og foreninger får markedsført sine aktiviteter. Innbyggere og tilflyttere får en oversikt over alle fritidstilbudene som finnes. Bedriftene kan benytte det som en måte å selge inn hvor utrolig mange fritidsmuligheter vi har i Vefsn, sier Sanderud Haaland.

Anne-Marit Marken mener at dette kan bli en god felles arena.

– Det er mange lag og foreninger som oppretter en arena for sine egne, men vi er ute etter en felles arena som alle kan komme inn på og skaffe seg informasjon. Det er først og fremst faste aktiviteter, pris på aktivitetene og info om kontaktpersoner, sier hun.

– Avhengig av frivilligheten

For at dette skal bli mulig er kommunen helt avhengig av frivilligheten. Alle som tilbyr fritidsaktiviteter må legge inn sine aktiviteter i nettportalen.

– Nå blir det opp til lag og foreninger å gjøre denne portalen så attraktiv som mulig. Det er prøvd ut i andre kommuner og enhet for folkehelse begynte å jobbe med dette så tidlig som i 2018. Men det har tatt tid å utvikle nettsiden med de funksjonene vi ønsket, sier Sanderud Haaland.

Før lanseringen er det lagt inn en del, men det er nå arbeidet starter for fullt.

– Nettsiden fritidivefsn.no skal fungere som en oversikt over alle faste fritidsaktiviteter i kommunen. Her er det mulig å sortere på aktivitetstype, aldersgruppe, pris og tilrettelegging i ulike bygder og tettsteder, sier Marken og legger til at de skal hjelpe til hvis folk står fast.

– Portalen er enkel og grei, men vi står selvsagt til tjeneste når lag og foreninger begynner å legge inn sin informasjon. Alle er tjent med at dette blir så bra som mulig.

– Tilbudsoversikt

– En slik oversikt er spesielt viktig for tilflyttere som skal finne ut hvilke tilbud som finnes i vår kommune. Likevel er jeg ganske sikker på at de som har bodd i Vefsn hele livet vil få seg noen overraskelser over aktiviteter de ikke ante vi hadde i kommunen vår, sier Sanderud Haaland.

– Oversikten er også en viktig hjelp til alle som ønsker å være frivillig i ulike lag og foreninger. Her finner man kontaktinformasjon og kan engasjere seg der man selv ønsker. Frivilligheten har behov for og ønsker alle velkommen, sier hun.

– Fritid i Vefsn er administrert av Vefsn kommune, men det er alle lag og foreninger som legger til tilbudene sine og oppdaterer informasjon hvert år. Vi gleder oss til en mangfoldig og fyldig oversikt.

Her finner du Fritid i Vefsn