Frp valgte mandag å trekke seg ut av regjeringen. Nordland KrF er fornøyd med at KrF fortsetter, ifølge en pressemelding.

- Både landet, Nord-Norge og Nordland har mange uløste utfordringer, og vi mener KrFs politikk vil bidra til å løse mange av disse, blant annet for distriktene, sier fylkesleder Dagfinn Arntsen.

Nå skal det legges en regjeringskabal, som statsminister Erna Solberg skal lede.

– Nordland KrF vil peke på fiskeripolitikk som et viktig politisk område, der kvotemeldinga blant annet er en het sak. Kysten vår har rike verdier og et stort utviklingspotensial innen bærekraftige rammer, og i tråd med lokalsamfunnenes behov. Her vil KrF kunne gjøre en viktig jobb, mener Arntsen, som trekker fram nestleder og fylkesråd for næring i Nordland, Ingelin Noresjø, som en mulig statsrådskandidat.

– KrF har vært den viktigste pådriveren for Regionreformen sammen med Venstre, og Nordland KrF ser fram til at arbeidet fortsetter i regjering for å sikre god framdrift og gjennomføring i tråd med vedtaket i Stortinget. At KrF skulle inneha posisjonen som kommunalminister, vil være et godt utgangspunkt for videre oppfølging av regionreformen. Men det er for øvrig mange statsrådsposter som er viktige for KrF og for Nordland. Vår egen fylkesråd og nestleder i KrF, Ingelin Noresjø, vil være en god kandidat til å bekle en statsrådspost i en regjering utgått fra Høyre, Venstre og KrF.

Det er foreløpig ikke klart når Frps sju statsråder formelt går ut av regjeringen og hvem som overtar disse postene.