En pressemelding fra Utrykningspolitiet viser at det har blitt målt flere overtredelser i juni og juli 2022 sammenliknet med 2021. Det er flere av både fartsovertredelser, førerkortbeslag, rus og mobilbruk. I tillegg er «andre overtredelser» mer enn doblet. Eksempler på andre overtredelser kan være mangel på bilbelte og kjøring på rødt lys.

– Tallene taler for seg, men det er viktig å være klar over at antall kontrolltimer av forskjellige grunner/årsaker ikke er lik mellom de forskjellige periodene. I tillegg er trafikkbildet i 2022 betydelig annerledes enn det var i 2021 pga. Covid. I 2021 var det begrenset med trafikk fra utlandet, mens vi i år ser at den utenlandske trafikken har vært betydelig, skriver distriktsleder Geir Harald Marthinsen i ei pressemelding.

Høyeste hastighet målt i år er 220 km/t på Sennalandet i Finnmark politidistrikt.

Ellers har UP registrert hastigheter som er dobbelt av det lovlige i alle fartssoner.

Tallene er for Nordland, Troms og Finnmark:


Pr juli 2022

Pr juli 2021

Juni+juli 2022

Juni +juli 2021

Fartsovertredelser

10467

10190

4626

3840

Grov fart (fk-beslag)

454

404

243

168

Rus

178

194

50

41

Mobilbruk

969

916

231

141

Andre overtredelser

2082

795

208

102