Landbruksskolen i Marka tilpasser praktisk undervisning: – Vil bli utfordrende etter påske

Den største utfordringen nå som alle elevene er hjemme er den praktiske undervisningen.