Tre dager til ende kan publikum rusle gatelangs i sentrum av Sandnessjøen og besøke et mylder av ulike aktører innen landbruk, husflid, hage og småskala matproduksjon.

– At vi flytter messa til byen skyldes kombinasjon av at vi ønsker å fornye oss og at bruken av Karlsenmarka der messa ble arrangert tidligere er under ny regulering, forteller Ole Nilsen fra styret i Horvamessa.

Gratis inngang

Når Horvamessa flyttes til byen blir det gratis inngang for publikum og mye spennende for hele familien. Mellom kulturelle innslag, smådyr i parken og messefest vil framtidsretta innovative produkter og moderne maskiner stå i fokus og vises fram når utstillere fra hele landbruksnæringen samles. Åpningen foregår fredag og det er senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og ordfører Bård Anders Langø som starter det hele etter at traktorparaden med barn fra Bjarnetjønna skole har ankommet byen.

– Vi ønsker å skape ringvirkninger for næringslivet i Sandnessjøen med å presentere og vise fram landbruket i sentrum, og har tro på at dette kan bli en stor suksess, sier Nilsen.

Dyr i parken

Parken i sentrum får nye brukere når sauer og lam, kalver, griser, geiter og høns kommer på besøk til byen.

– Det blir også hoppeslott og visning av filmen Kutoppen spesielt myntet på unger. For de voksen har vi ulike seminarer å tilby i gammelkinoen både lørdag og søndag. Vi stenger også av for biltrafikk i deler av sentrum. Fra Onkel Oscar og ned til Karivika på havna ved fiskebutikken, samt ved Boreals parkeringsplass vil det ikke være mulig å kjære bil, forteller prosjektleder i Horvamessa Sonja Folgerø.

Horvaprisen og elgslakting

Horvaprisen deles ut hvert tredje år til en person som har utmerket seg som talsperson for landbruksnæringen.

– Vi kan si så mye at i år går prisen til en kvinne som har framsnakka landbruket og satt søkelyset på bondens virke. Og ja, noe som mest sannsynlig aldri har skjedd før er at det blir slakting av elg i byen. Da vil folk få et innblikk i elgens ferd fra den blir skutt til den blir spiselig snadder, sier Nilsen.