Våre gårdbrukere har som følge av en historisk kostnadsøkning fått store problemer innen flere områder. De fleste dreier seg om økonomi og manglende inntektsvekst. Flere har utfordringer med betaling og mange hadde alt utsatt store regninger til produksjonstilskuddet kom. Dermed er det flere som ikke har likviditet igjen utover våren.

Vi har hørt historier om gårdbrukere som faktisk ikke lenger orker å åpne brev når de er usikker på om konvolutten inneholder fakturaer eller purringer. Vi vet at mange er deprimert og har alvorlige psykiske problemer, og i verste fall frykter vi for at enkelte har det så vanskelig at det går på helsa laus. Det som tidligere har vært ei stolt næring er nå på tur til å forsvinne. Flere reduserer, eller har ikke råd til innkjøp av gjødsel. Gjødselprisene har steget fra 3 til 11 kroner pr. kilo, det er en økning på flere hundre prosent!

At gårdbrukeren ikke har råd til gjødsel vil medføre store konsekvenser for avlingene, på både kort og lang sikt. Med det kostnadsnivået vi ser nå, er det mange bønder som vurderer å ikke produsere mat til neste år. Vi leser daglig om gårdbrukere som har meldt inn dyr til tidlig slakting. Det går fort å slakte ned, men det tar flere år å bygge opp igjen en besetning. Det er en storskala-krise i næringen som verken kan, eller skal underkommuniseres.

For å sikre beredskap med norsk matproduksjon må regjeringen ta hastegrep for å berge landbruket. Det haster med strakstiltak og det må komme kompensasjonsordninger utenom jordbruksoppgjøret. Bonden har ikke tid eller råd til å vente på jordbruksoppgjøret som blir utbetalt først til neste år. Det er heller ikke tid til å sette i gang med lange utredninger. Gårdbrukere må få kompensasjon for høye gjødsel-, diesel- og strømpriser så fort som mulig.

Det er ei fallitterklæring at flere kommuner nå gir økonomisk støtte fra de kommunale budsjettene. Regjeringen må være tydelig og vi må få en garanti for at landbruksoppgjøret skal tette inntektsgapet. Dette må kommuniseres ut til bøndene så fort som mulig. Vi er bekymret for hvordan vi skal klare å rekruttere til næringen når bøndene ikke har økonomi til å henge på den formidable kostnadsgaloppen. Jordbruket i distriktene må styrkes betraktelig. De lengste avstandene får fort de største kostnadene. I tillegg har vi både en pandemi og en krig, som påvirker landet vårt, og som gjør at vi må få opp selvforsyningsgraden. Landbruket er helt avhengig av et betydelig økonomisk løft i år for å kunne produsere.

Vi støtter opp om en slik forventning.