Laksefisket er i endring

Utsetting: Gjenutsetting har økt kraftig de seinere årene, og er et av temaene forskerne ønsker å høre fiskernes mening om i den tilsendte spørreundersøkelsen. Fra Verdalselva. Foto: Stian Stensland

Utsetting: Gjenutsetting har økt kraftig de seinere årene, og er et av temaene forskerne ønsker å høre fiskernes mening om i den tilsendte spørreundersøkelsen. Fra Verdalselva. Foto: Stian Stensland

Artikkelen er over 5 år gammel

I disse dager bidrar tusenvis av sportsfiskere over hele landet til et forskingsprosjekt om laksefiske i endring.

DEL

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) som står bak prosjektet.
-Vi har sendt ut en spørreundersøkelse per e-post til et tilfeldig utvalg på flere tusen av dem som har fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i Norge minst en av sesongene 2012–2014. De siste årene har laksebestandene i flere regioner blitt svekket. Dette har gitt regelendringer med strenge kvoter og størstemålsbestemmelser som har medført at andelen gjenutsatt fisk har steget vesentlig. t Mange fiskerne har ganske sikkert endret sitt syn på laksefisket og sin deltakelse i dette som følge av endringene, forteller forskingsleder Stian Stensland ved NMBU.

Næring og rekreasjon.

Laksefisketurismen er svært viktig for lokaløkonomien i mange elvedaler i og med at fiskerne legger igjen om lag 1 milliard kroner hvert år. Laksefisket er også en svært viktig fritidsaktivitet for mange, og bidrar til at folk ønsker å ta vare på Norges unike villaksressurs. Omtrent 100.000 laksefiskere dypper vanligvis snøret i norske elver hvert år, og tre av fire er nordmenn. Imidlertid viser tall fra Miljødirektoratet en 15 % nedgang i antallet fiskere siden 2012.

Hva gjør fiskerne?

Vi vet fra tidligere at antallet fiskere samvarierer med hvor mye fisk det fanges hvert år. I den tilsendte spørreundersøkelsen ønsker vi å vite hvilket syn sportsfiskere har på de endringer som skjer i laksefisket, hva laksefisket betyr som fritidsaktivitet, hva som begrenser deltakelsen i laksefisket, og hvilke tiltak som får fiskerne til å fiske laks oftere. Det er også viktig å kartlegge fiskevaner og om tyngden av laksefisket i Norge flytter seg og hvorfor. Dreier eksempelvis tyngden av laksefisket i Norge bort fra Trondheimsfjordelvene etter to relativt dårlige sesonger i 2013 og 2014 i storhetene Orkla og Gaula, og til Finnmark som har bydd på veldig godt fiske i samme periode i stedet?
– Et riktig bilde av laksefiskerne som helhet, får vi bare om også sportsfiskere som har kun få fiskedager i perioden 2012–2014 deltar i undersøkelsen. Det betyr at hvert svar er viktig, understreker Stensland.

Støtte fra NJFF

Mange mener noe om de store endringene i laksefisket de seinere årene, og ofte får de som roper høyest mest oppmerksomhet. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er opptatt av å få nasjonale og brede undersøkelser blant nåværende og tidligere laksefiskere som synliggjør hvorfor de slutter å fiske, fisker sjeldnere eller eventuelt øker sin deltakelse. Om mange svarer har vi et godt faktagrunnlag for å arbeide videre til beste for alle grupper av laksefiskere, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF.

– Kunnskap om hvilke kvaliteter ved laksefiske moderne sportsfiskerne foretrekker er viktig når det norske laksefisket skal videreutvikles for å møte konkurransen fra Island, Skottland og Russland. Her vil denne undersøkelsen gi oss nyttig informasjon, sier Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver. – Skal Norge fortsatt være det ledende landet i verden innen laksefisketurisme må vi følge med i tiden og utvikle vårt fisketilbud i tråd med den moderne tidsånden for å sikre rekruttering av nye laksefiskere, fortsetter Evensen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken