(iSandnessjøen)

Slik ser det nye styret for Helgelandssykehuset ut:

Styreleder: Arne Benjaminsen, Oslo.

Nestleder: Andrine Solli Oppegård, Sømna.

Styremedlemmer:

  • Jonne Kalstad, Bodø.
  • (NY) Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (27), Bleikvassli. Sametingsrepresentant, leder sametingets ung-politiske utvalg. Mange års erfaring fra omsorgstjeneste og tidligere prosjektkoordinator Mental Helse ungdom
  • (NY) Laila Brunvold (42), Sandnessjøen. Hovedfag marin mikrobiologi, PhD i fiskeoppdrett.
  • (NY) Bjørn Olsen (65), Bodø. Siviløkonom.
  • (NY) Majken Bjørkan (49), Mo. Master i sosialantropologi og internasjonal fiskeriforvaltning. PhD Fiskeriøkonomi.