Lag og foreninger kan søke på 700 mill. i koronastøtte – se hvem på Helgeland som får og ikke får