Gå til sidens hovedinnhold

Kvinner er gull for landbruket

Artikkelen er over 1 år gammel

- Det snakkes mye om likestilling og inkludering av kvinner, særlig i forbindelse med kvinnedagen. Vi burde kanskje snakke mer om dette, også i relasjon til landbruket, skriver Høyres Landbruksnettverk - som består av bare kvinner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har du noen gang hørt uttrykket gardskjerring? For mange en hedersbetegnelse, men for andre en stor kilde til frustrasjon. Kanskje spesielt for de som driver som bonde, og i tillegg har den ekstra merkelappen at de er en kvinne. En mann som driver gård omtales bare som bonde, og det samme burde vel gjelde for kvinner?

Det snakkes mye om likestilling og inkludering av kvinner, særlig i forbindelse med kvinnedagen. Vi burde kanskje snakke mer om dette, også i relasjon til landbruket. Av alle som driver gårdsbruk i Norge, er det kun 16 prosent kvinner, og i hele verdikjeden rundt gårdsbruk er over 90 prosent menn. Vi er overbevist om at en jevnere kjønnsfordeling vil være en styrke i landbruket, og ønsker en bredere debatt om dette temaet.

I anledning kvinnedagen, som er like rundt hjørnet, inviterte Høyres landbruksnettverk på Stortinget bygdeforsker og førsteamanuensis i sosiologi, Hilde Bjørkhaug, fra NTNU. Tema var selvfølgelig hvordan vi kan få flere kvinner inn i landbruket, og hva som hindrer dem i å delta.

Det finnes både strukturelle og kulturelle grunner for at kvinner ikke deltar i større grad. Tradisjonelt har landbruket vært mannsdominert, og både menn og kvinner er i et stadig press om å passe inn i det som til enhver tid oppfattes som feminint og maskulint. Tidligere generasjoner har gjerne, i beste mening, rådet sine døtre om at bondeyrket er for tungt. Konsekvensen har gjerne vært at guttene har tatt over. I politikken har vi kommet et godt stykke på vei i likestillingen, landbruket henger nok litt etter. I alle deler av samfunnet har vi enda struktur og kultur som henger igjen. Vi må rett og slett snakke mer om dette.

Bjørkhaug understreket viktigheten av at flere kvinner løftes inn i landbruket. Vi trenger mangfoldet og gevinstene det gir. Vi ser allerede at flere kvinner i landbruket har bidratt til en enorm økning og stor suksess innen lokalmat, økologiske varer, grønn omsorg, helse og utdanningstilbud på gårdene. Dette har vært en viktig inntekt for landbruket og har gitt bonden flere bein å stå på. Det finnes også mange gode rollemodeller i landbruket allerede, og vi skal ikke glemme å løfte frem alle de som allerede er bønder i dag. De baner vei for morgendagens bønder, og er viktige rollemodeller for den oppvoksende generasjonen som senere skal ta viktige yrkesvalg.

Visste dere at kvinnelige bønder i langt større grad tar med seg mannen i arbeidet, slik at det blir flere aktive bønder på gården? Det kan være med på å skape et levende og aktivt landbruk i hele landet. Vi trenger videre utvikling, innovasjon og forvaltning av norsk matproduksjon.

Høyres landbruksnettverk møter stadig stolte ambassadører og hardtarbeidende bønder som står på for å sikre oss den beste maten. Trygg, ren og god mat, produsert med god dyrehelse. Driftige bønder, kvinner og menn.

Til slutt har vi to gode tips på veien, som ble plukket opp på Nationens konferanse om kvinner i landbruket og er relevant for alle:

- blir du spurt om å stille, si ja. Da har noen allerede vurdert at du har kompetansen som trengs.

- Meld deg selv som aktuell for styreverv, jobber og posisjoner og vis interesse.

Det kan åpne for uante muligheter!

Vi håper flere kvinner velger et spennende og viktig yrke som bidrar til mangfold og aktivitet i hele landet. Grip muligheten! Landbruket trenger dere.

Høyres Landbruksnettverk,

Guro Angell Gimse, Margunn Ebbesen, Ingunn Foss, Ingjerd Schou, Margret Hagerup, Elin Agdestein, Torill Eidsheim, Anne Kristine Linnestad, Kristin Ørmen Johnsen, Bente Stein Mathisen, Lene Westgaard-Halle, Solveig Sundbø Abrahamsen, Tone Wilhelmsen Trøen, Liv Kari Eskeland

Kommentarer til denne saken