– Dette er bare starten, sier Åse Neergaard.

Hun er med i den nyopprettede kvinnehelsekomiteen i Mosjøen sanitetsforening, og det som er starten er kvinnehelsekonferansen som holdes på Fru Haugans Hotel i oktober.

– Vi opprettet denne komiteen fordi det er så viktig å sette lys på kvinnehelse. Saniteten har jobbet mye med kvinnehelse, men nå skal det bli et eget fokusområde lokalt, sier leder Ellinor Saue.

Viktige tema

I kvinnehelsekomiteen sitter Åse Neergaard, Nelly Fridheim, Gerd Iversen Farstad, Kirsti Kvalø og Haldis Gabrielsen. De har jobbet med konferansen om kvinnehelse som de har valgt å kalle fra vugge til grav.

– Kvinnehelse er så mye. Det er veldig mange områder som er viktig å få fram i lyset, sier Neergaard, og Iversen Farstad skyter inn:

– Og som kanskje ikke legevitenskapen har forsket nok på.

På programmet står det tema som altså er fra vugge til grav. Det vil bli holdt fire foredrag på få timer. Spedbarn og barseltid ved jordmor Hanne Rynning, ungdom og psykisk helse ved fagledere Ann K. Kummernes og Konrad Kummernes, kvinnehelse og livskvalitet ved lege Pernille Næss og når kroppen ikke spiller på lag (om endometriose og PCO) ved gynekolog Margit Steinholt.

– Hver dag dør det to kvinner av hjerteinfarkt. Hjerteinfarkt på damer har helt andre symptomer enn menn, sier damene, og legger til:

– 7–13 prosent av fødende kvinner rammes av svangerskapsdepresjon. Det har det ikke vært mye fokus på tidligere, da var det kanskje mest skam.

– Det tar også sju år i snitt for å få en diagnose på endometriose og det kommer nok av at det er for lite forsket på, sier Saue.

Dekke behovet

Ved å holde denne konferansen håper sanitetskvinnene å bidra med informasjon og bevisstgjøring, og skape et fellesskap rundt helse og utfordringer.

– Om de får litt informasjon kan de bli nysgjerrige og nå få vite hvor de skal søke videre informasjon, sier Fridheim.

Under kvinnehelsekonferansen i oktober vil det også bli mulighet for publikum å stille spørsmål. Det er et gratis seminar, men de som vil være med må melde seg på.

– Vi har 160 plasser, og vi håper på fullt hus av kvinner i alle aldre. De kan melde seg på ved å sende en sms til meg, sier Neergaard.

Mosjøen sanitetsforening har også et håp om at kvelden kan bidra til at de får nye medlemmer.

– Jeg er ganske ny i saniteten. Da jeg ble pensjonist, tenkte jeg at om jeg skulle holde på med noe frivillig så måtte det bli saniteten. Det er på grunn av samfunnsengasjementet, sier Neergaard, og legger til:

– Bare siden jeg begynte har jeg lært enormt mye. Ikke minst om hva det betyr for lokalsamfunnet å ha ei sanitetsforening.