– Vi har fått til et veldig bra program på Kulturverkstedet onsdag kveld. Det starter med at Sylvi Bratten snakker om rettigheter på retrett i den vestlige verden, sier Ragnhild Forså, leder på krisesenteret i Mosjøen.

Sammen med de andre kvinnene i komiteen mener hun at det fortsatt er behov for kvinnedagen og at kvinners rettigheter må kjempes for.

– Vi kan se på hvem som styrer dette landet. I Arbeiderpartiet er det kun tre fylkesledere. I mange styrer er det kun en eller to kvinner som alibi. Det sies at det skal være lik lønn, men det er ikke det. Hvis vi kvinner står på kravene og sier hva vi mener er vi vanskelige, mens menn er sterke og flotte, sier Forså.

Skjedd for lite

– Vi krever ikke annet enn like rettigheter. Noen arbeidsplasser er det også stort behov for menn, som i barnehage, mener Forså.

På noen områder synes ikke kvinnene utviklingen går raskt nok.

– Jeg hørte om en ei ung kvinne som tok over en gård i nærheten av Gardermoen. Da skjønte jeg at ikke mye har skjedd på 35 år, siden jeg begynte å drive gård. Hun ble oversett på maskinforretninger og landbruksmesser. Ingen går bort til ei ung jente og spør henne om hun trenger hjelp der. Da føler man ikke at man blir tatt på alvor, konstaterer Berit Hundåla (Senterpartiet).

– Kvinnedagen er like viktig som før. Jeg synes vi var kommet lenger på 70/80-tallet. Tilbakeslagene er usynlige, mener Forså. Hun har eksempel på områder hun mener forbedring er nødvendig.

– Jeg har vært vitne i flere rettssaker og hører på spørsmålene jeg får at det er for lite kunnskap om hvilken belastning det er for kvinner å være i forhold med vold, sier Forså.

Internasjonalt

Programmet til kvinnedagen er variert. Kari Sommerset Jacobsen skal snakke om samekvinnen Elsa Laula Renberg og Saskas engler skal bidra med musikk. Ragnhild Forså skal snakke om kvinner i tvungen prostitusjon, og publikum får høre om barnehuset og kvinner i politiyrket fra Christina Sørensen.

Internasjonal kulturell forening bidrar med flere punkt på programmet. Flere kvinner bidrar med å lage fingermat, som vil bli gratis for publikum. Ishraga Dahallah skal snakke om hvorfor kvinner bruker hijab.

Elsa Laula og kafe

Det er arrangement i flere kommuner på kvinnedagen 8.mars.

I Hattfjelldal ønsker 8. mars komiteen velkommen til Fjellstua i Fjellfolkets hus onsdag kveld. Der blir det foredrag fra SMISO Nordland (senter mot incest og seksuelleovergrep).

I tillegg skal Laila Renberg, oldebarn av Elsa Laula Renberg gi heder til Elsa Laula og prate om henne. Kjersti Marken skal synge, i tillegg til at det blir noe allsang. Inntekten fra loddsalget som skal holdes vil gå til kvinner i Katadde i Uganda. Kafeen holder åpent for salg.

8.mars-komiteen i Grane inviterer til kvinnedagslunsj i kafeen på Trofors. Det blir salg av pizza, mens Coop spanderer kaffe og te. Cecilia Persson kommer og forteller om Elsa Laula Renberg og hennes historie. Cecilia Persson jobber ved Åarjelhsaemien Teatere.

Iniativtakere er Grane næringsutvikling, Frivilligsentralen og rådmann Tone Larsen.

Kvinnedagen, utgått på dato?

På Nesna har en arbeidsgruppe tatt initiativ til å arrangere 8. mars. Hovedparolen er «Kvinnekampen - utgått på dato? Hvordan jobbe etter Trump sine kvinnefiendtlige utspill?».

– Kvinnekampen er ikke utgått på dato, sier Anne Mette Rosø og Siril Finne.

– Voldtekt og seksuelle overgrep rammer særlig de unge jentene. Dette henger også sammen med en nedvurderende språkbruk av kvinner som president Trump dessverre legitimerer, sier de to.

– I etterkant av president Trump sine mange kvinnefiendtlige utspill, har kvinner over hele verden tatt til motmæle. Kvinner kan ikke finne seg i å bli omtalt som fritt vilt der menn kan ta seg til rette. Kvinner kan heller ikke finne seg i at legal abort blir vanskeliggjort, sier Rosø og Finne.