Mandag kunne endelig Ørnulf Kibsgaard lansere boka «Skogens historie merkeår Nord-Norge» på Kulturverkstedet i Mosjøen. I boka har den tidligere fylkesskogsjefen samlet den offentlige skogadministrasjonen og skoghistoriske hendelser i Nord-Norge kronologisk.

Første i Norge

Kibsgaard er glad for at boka har blitt en realitet.

- Det finnes ikke en tilsvarende bok noe annet sted i landet. Andre skoghistoriske bøker har enten tatt for seg en spesiell teknikk, et dalføre eller ei bygd. Dette er den første kronologiske gjennomgangen av norsk skogs historie, forteller forfatteren.

Det Nord-Norske perspektivet i boka, mener forfatteren er spesielt viktig.

- De fleste andre bøker som omhandler norsk skog har blitt skrevet av folk sørpå. Da har Nord-Norge blitt glemt. I denne boka har jeg tatt for meg både riksnorske hendelser og merkeår her i nord, sier Kibsgaard.

Skoghistorisk prosjekt

Det er Fylkesmannen i Nordland som gir ut boka.

Ørnulf har etter mange år som fylkesskogsjef opparbeidet seg en viktig historisk kompetanse. Det er etatens ansvar at denne kunnskapen blir brakt videre, mener assisterende fylkesmann Ola Bjerkaas. Bjerkaas var til stede under boklanseringa for å hylle forfatteren. Det er ikke hver dag Fylkesmannen inviterer til boklansering.

Boka er en del av et større skoghistorisk prosjekt som daværende fylkesmann Åshild Hauan tok initiativ til i 2005. Fram til Kibsgaard gikk av med pensjon i 2010, har han jobbet med dette prosjektet.

- Det er få som har hans kunnskap på området. Han er belest og har en faglig sterk tyngde. Vi håper at boka kan bli et oppslagsverk for framtidige generasjoner, sier Bjerkaas.

Lokalhistorisk verdi

I boka forteller Kibsgaard om hendelser som har hatt betydning for skogbruket i Nord-Norge.

- Det er ingen tvil om at Helgeland har spilt en viktig rolle når vi snakker om Nord-Norsk skoghistorie. Det var derfor fylkeskontoret i sin tid ble plassert i Vefsn, sier Bjerkaas.

Kibsgaard mener boka har en lokalhistorisk verdi.

- Jeg tror boka kan være en ressurs for bygdebokforfattere. Generelt er det en bok som viser folk at vi har en egen skoghistorie som vi skal være stolte av. Vi kan trekke linjer fra innholdet i denne boka til de store linjene i vår lokalhistorie, avslutter forfatteren.