Hvordan skal vi best ta vare på bygningsarven vår?: – Sjøgata er den største skattekista til Mosjøen

TEMAKVELD: Irene Løken Gustafsson (t.v.) og Kari Sommerseth Jacobsen håper så mange av de som eier et gammelt eller vernet hus i Sjøgata eller på byflata i Mosjøen kommer på temakveld torsdag.

TEMAKVELD: Irene Løken Gustafsson (t.v.) og Kari Sommerseth Jacobsen håper så mange av de som eier et gammelt eller vernet hus i Sjøgata eller på byflata i Mosjøen kommer på temakveld torsdag. Foto:

Som en del av forskingsprosjektet «Bevaring av Sjøgata i Mosjøen» arrangeres det torsdag en temakveld om bevaring av Sjøgata og eldre bebyggelse på byflata.

DEL

Under temakvelden skal blant annet resultatet på en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling presenteres, før deltakerne på møtet skal sette i gang med gruppearbeid der de blant annet ser på hvordan bevaring kan bidra til bolyst og verdiskaping for Mosjøen og regionen.

– Jeg har bare så vidt sett på resultatene fra spørreundersøkelsen, men de viser at det er et stort engasjement for bevaring og at folk er opptatt av Sjøgatas verdi for byen, sier Irene Løken Gustafsson, for Plan og utvikling i Vefsn kommune.

– Sjøgata er den største skattekista til Mosjøen, slår Kari Sommerseth Jacobsen, avdelingsleder Vefsn museum, fast.

Informasjon og gruppearbeid

Temakvelden har tittelen «Har ivaretakelse av Sjøgata betydning for trivsel og verdiskaping i Mosjøen?» og er en del av forskingsprosjektet «Bevaring av Sjøgata i Mosjøen», som utføres av Trøndelag Forskning og Utvikling på oppdrag fra Skognæringsforum Nordland, Vefsn kommune og Helgeland museum. Omtrent 200 personer er invitert til kvelden, og det er eiere av hus i Sjøgata og vernede hus ellers på Byflata som er invitert.

– Det er for å avgrense litt. Jeg håper folk tar seg tid til å komme, spørreundersøkelsen viser at folk er interesserte i det som skjer rundt Sjøgata, sier Gustafsson.

Temakvelden er på Jacobsenbrygga og det legges opp til gruppearbeid for innspill til tiltak, innhold i et framtidig bygningsvernsenter, hvordan de ulike aktørenes kan bidra og kommunens rolle. På programmet er det først en drøy times innledning med informasjon om blant annet bygningsvern i Vefsn kommune, museet som samfunnsaktør og bygningsmyndighetenes rolle innen bygningsvernet.

– Skal være liv i gata

– Hva er det viktigste å bevare i sjøgata?

– Alle deler. Det er ikke ett eller to hus som er viktigst, det er helheten og lengden er viktigst. 400 meter med ulike hus har vokst fram med ulike behov, sier Jacobsen.

– Og kulturmiljø er ikke bare hus. Det er mennesker også, sier Gustafsson.

– Det skal være liv i gata. Det er noen tomme lokaler i Sjøgata, men så fylles de opp igjen. Blomsterbua la ned, men så har hotellet kommet inn med et nytt tilbud nå. Man kan gå nedover gata en mandagskveld og se at det er quiz på Gilles og dans på Kulturverkstedet, sier Jacobsen.

– Det er en levende organisme, slår Gustafsson fast.

– Men vi skal ikke glemme at vi har mye fin bebyggelse ellers i byen også. Som for eksempel Peter Bechs gate og C.M. Havigs gate, der er det mange fine hus, sier Irene Løken Gustafsson.

Artikkeltags