Identitet, mangfold og seksualitet på Mosjøkonferansen: – Still åpne undrende spørsmål

Helsesista snakker helst om det som er vanskelig, kleint, flaut og tabubelagt.