Berislav Grgic er på besøk i Mosjøen, bare noen måneder etter at han ble ordinert som biskop i Tromsø stift, den ene av tre katolske bisperegioner i Norge. Her er han på besøk hos lokal prest Günther Jäger, og skal blant annet være med på konfirmasjon i helga. I tillegg skal han holde høymesse i den katolske kirken i Mosjøen torsdag.

Utnevnt av paven

Grgic er kroat, og har jobbet som sjelesørger i Oslo i en del år. Han var prest i Bayern i Tyskland i fjor, da erkebiskopen i området fikk et brev fra paven i Roma.

– Gjennom erkebiskopen ba paven meg om å bli biskop i Tromsø. Jeg hadde ikke vært i Nord-Norge før, og hadde ikke spesielt lyst til å ta oppgaven da. Men etter betenkningstid ombestemte jeg meg, sier Grgic som snakker flytende norsk.

Dermed gikk han fra å være sokneprest i ei menighet med 6.000 katolikker i Tyskland, til å bli biskop i Nordland, Troms og Finnmark - som til sammen har om lag 2.500 katolikker.

Stadig flere

For 30 år siden var det 900 registrerte katolikker i Nord-Norge. Nå er tallet nesten tredoblet. Biskop Grgic sier det har sammenheng med innvandring.

– Vi er en innvandrerkirke, med mennesker fra mellom 30 og 40 nasjoner representert i våre sju menigheter. Norge tar stadig til seg flere innvandrere, og det er da naturlig at de søker seg til oss hvis de er katolikker, sier han.

Men å ha menighetsmedlemmer fra så mange land bringer også med seg utfordringer.

– Vi har medlemmer fra alle verdensdeler. Og det er klart at katolikker fra Nigeria har andre forventninger til hva kirken kan hjelpe dem med enn for eksempel de fra Polen, sier Grgic.

Sannferdig konge

Berislav Grgic kan teoretisk sett være biskop i Tromsø stift til han fyller 75 år, altså til år 2035. Det første han legger vekt på er å gjøre seg kjent i det store geografiske området.

– Jeg er i ferd med å gjøre meg kjent i området, både med folket og menighetene. De nærmeste dagene skal jeg være i Mosjøen og i Mo i Rana. Deretter bærer det videre til Bodø, Narvik og Storfjord for å nevne noen steder, sier han.

Før oppdraget fra paven kom, hadde ikke Grgic vært i Nord-Norge. Foreløpig har han funnet ut at Norge har en konge som snakker sant.

– Da jeg hadde audiens hos kongen i mars sa han at jeg kom til å trives i Nord-Norge. For her er folkene varme, direkte og gjestfrie, fortalte han meg. Så langt har jeg funnet ut at dette stemmer, og det passer meg godt, sier Berislav Grgic, katolsk biskop i Tromsø stift.