I havn med ny kulturavtale

Enige: Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark, Ingelin Noresjø (KrF) Nordland, Willy Ørnebakk (Ap) Troms kom til enighet.

Enige: Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark, Ingelin Noresjø (KrF) Nordland, Willy Ørnebakk (Ap) Troms kom til enighet.

Artikkelen er over 3 år gammel

De tre nordnorske fylkene har kommet til enighet om Den nordnorske kulturavtalen for perioden 2018 - 2021.

DEL

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har siden 1991 samarbeidet om felles satsing på kultur gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Institusjonene i avtalen er noe kulturlivet i hele landsdelen har «eid» sammen. Avtalen har gitt en forutsigbarhet som er nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur. Samarbeidet har også bidratt til å gi nasjonal uttelling i forhold til økonomi og faglighet, heter det i en pressemelding fra de tre fylkeskommunene.

Formålet med det nordnorske kultursamarbeidet er at det skal bidra til et profesjonelt kulturliv som er mangfoldig, inkluderende og med høy kvalitet. Ønsket er at kulturlivet skal være en drivkraft for utvikling og vekst i landsdelen og ha et internasjonalt perspektiv.

-Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet og sikret Den nordnorske kulturavtalen for en ny periode. Samarbeidet gjennom kulturavtalen er et viktig redskap for å sikre et godt kulturtilbud for alle innbyggerne i Nord-Norge, sier Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms presiserer at det har vært viktig å sikre et mangfold i avtalen.

-Derfor har avtalen i seg flere sjangre innen kunstfeltet, musikk, visuell kunst, samisk kultur, litteratur, dans, teater og film, sier han.

Nordland, Troms og Finnmark ønsker en videreføring av Den nordnorske kulturavtalen. Dessverre er det slik at vanskeligere økonomiske rammevilkår for fylkeskommunene, får konsekvenser for kulturen i landsdelen.

De tre fylkene understreker at flere institusjoner enn de som kom med i avtalen, fyller målene og har et klart definert landsdelsoppdrag. Dette gjelder både institusjoner som er utelatt, og institusjoner som var aktuelle for å komme inn. De økonomiske rammene tillot derimot ikke flere institusjoner inn i avtalen. Det enkelte fylke vil selv vurdere hvordan de ivaretar institusjoner som har gått ut av avtalen.

-Det har vært krevende forhandlinger, men vi har kommet til en enighet og er, tross mindre økonomiske rammer, stolte over mangfoldet i kulturlivet som representeres gjennom Den nordnorske kulturavtalen, oppsummerer Geir Ove Bakken (Ap), Finnmarks representant i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge.

Artikkeltags