Birgitte Mikalsen fra musikklinja i Mosjøen vant anmelderkonkurransen. Det kommer frem i en pressemelding lørdag. Konkurransen ble avholdt i forbindelse med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) sin produksjon av «Mozart og Salieri».

Mikalsen går første året ved musikklinjen ved Mosjøen videregående skole.

I juryens begrunnelse står det blant annet:

«Birgitte Mikalsens musikkanmeldelse bærer preg av intelligent og leken språkføring, og det er for juryen imponerende at hun også behersker skriveformen musikkanmeldelse slik den vanligvis fremstår i norske aviser."

Selv uttaler Mikalsen at hun godt kunne tenke seg å fortsette med skrivingen gjennom de neste årene på musikklinjen.

Ane Rypdal var prosjektansvarlig for konkurransen.

- Det var spennende å lese anmeldelser med plutselige gullkorn og underfundige betraktninger. Likeledes var det oppsiktsvekkende å se at så mange elever besitter et arsenal av formuleringsmanøvrer som mang en journalist, advokat, byråkrat eller forfatter kan misunne, uttaler Rypdal.

Også Andreas Strand fra musikklinja i Bodø vant konkurransen.