Og i så fall, var den lik for alle? Hvordan ble nordlendingen oppfattet av omverdenen og hvordan oppfattet han seg selv?

Disse spørsmålene vil Åsa Elstad, historiker og førstekonservator ved Sortland museum, ta utgangspunkt i når hun kommer til Vefsn bibliotek onsdag 6. april.

Åsa Elstad er en viktig bidragsyter til bokserien Nordlands historie (3 bind), som kom ut i 2015. Sammen med Alan Hutchinson har hun skrevet bind 2: I amtmandens dager, som dekker perioden 1600-1900.

I dette bindet konsentrerer Elstad om 1800-tallet, og det er dette stoffet foredraget i Mosjøen vil bygge på. Åsa vil ta for seg både den materielle kulturen og den immaterielle kulturen i Nordland på denne tiden. Hun vil snakke om mat, klær og byggeskikk, men også om folkediktning, folkemusikk og språk.

På 1800-tallet gjennomgikk det nordlandske samfunnet store endringer: «Nordland i 1870 er ikke lenger Nordland i 1865» skriver for eksempel amtmann Worsøe i sin rapport. Forandringene varslet den moderne tids innmarsj; det store hamskiftet.