Samefolkets dag blir markert i hele landet søndag 6. februar, og på Helgeland blir det spesielle markeringer både i Mosjøen og Hattfjelldal.

- I år blir det for første gang markering av samefolkets dag ved Elsa Laula Renberg sin grav i Mosjøen, ettersom dette er en dag hun selv skapte i det samiske folks bevissthet, sier prosjektleder Jørn Are Gaski ved samisk kultursenter i Hattfjelldal, Sijti Jarnge.

Samepolitisk leder

Elsa Laula Renberg kjempet hele sitt liv for samiske rettigheter. Kampen ga ikke nevneverdige frukter i hennes levetid, og den tids samebevegelse døde ut noen år før hun selv døde. Elsa er en av de største samepolitiske ledere vi har hatt om ikke den største, sett i lys av hennes samtid, heter om henne i en artikkel fra Sametinget.

- 6. februar er samfolkets dag med bakgrunn i det første samiske landsmøte som Elsa Laula Renberg organiserte i Trondheim i 6. februar i 1917. Hennes arv er like aktuell i dag som den gang, sier Gaski.

Samefolkets dag vil først bli markert under gudstjenesten i Dolstad kirke 6. februar. Blant annet vil det bli forbønn på samisk og framføring av en samisk salme ved Charlotta Kappfjell.

Minnemarkering

Etter gudstjenesten blir det enkel minnemarkering ved graven til Elsa Laula Renberg, hvor hennes barnebarn Sten Renberg vil legge ned blomster og si noen ord.

Seinere på dagen fortsetter markeringen på Sijti Jarnge i Hattfjelldal, med framvisning av filmen «Firekeepers», som skildrer møtet med de to unge samiske joikerne Sara Marielle Gaup og Lawra Somby og deres musikalske prosjekt Adjágas.

Filmen er laget av de Tromsø-antropologene Britt Kramvig og Rossella Ragazzi. Den ble vist under Tromsø internasjonale filmfestival i 2008.

- Det vil også bli enkel bevertning og lagt til rette for sosialt samsvær utover dagen på Sijti Jarnge, forteller Jørn Are Gaski.