Tradisjonen tro så har skriftstyret laga ei bok med god tematisk spredning og med fin balanse av stoff fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Boka har i alt 22 bidrag. Artiklene har varierende kvalitet og lengde men passer alle inn i en slik utgivelse.

Det er nettopp et poeng at ei årbok som Far etter fedrane favner vidt og at forfattere av ulik kaliber kan få plass for sine bidrag. Her er stoff som trekker fram romantiske minner fra forgangne tider samt artikler som fokuserer på viktige historiske hendelser og epoker. I en omtale som denne er det av plassmessige hensyn ikke mulig å kommentere alle artiklene. Jeg har derfor tatt for meg noen utvalgte bidrag for på den måten vise noe av bredden i stoffutvalget i årets utgivelse.

Industri

Vefsn er det i dag stort fokus på framtidig industrisatsing og industrien har hatt og vil i framtida ha en sentral plass i Vefsn-samfunnet. Espen Andresen skriver informativt om veveriet i Mosjøen. Artikkelen redegjør på en kortfattet måte for veveriets historie og hvorfor bedriften ble lokalisert til Mosjøen i 1953. Veveriet har demonstrert en enestående evne til å overleve på tross av motgang enten det har dreid seg om økonomiske problemer og konkurs, katastrofer som takkollaps eller brann eller endog eieres planer om nedleggelse. Artikkelen har gode illustrasjoner.

Arne Ånes ser seg tilbake og minnes sommeren 1954 da han var vikar og reservesjåfør på Susendalsruta for Helgeland Bilruter A/S. Her får vi et tilbakeglimt inn i ei tid som mange av leserne nok vil kjenne seg igjen i. Dette er fra en tid da bussjåføren ikke bare var sjåfør men også postombærer og vareleverandør. Artikkelen er kort men har fotografier som bygger fint opp under teksten.

Han rakk ikke å komme seg ut av ungdommen, kunstneremnet Trygve Remmen, som døde bare 21 år gammel. Han kan i vår tids språk omtales som et multitalent og Kristian Halse har skrevet en interessant biografisk artikkel om unggutten som var like god på fela som han var til å skrive prosa.

Idrettsmann

Vårt distrikt har også fostret mange dugelige idrettsfolk. Vi har mange svært dyktige ungdommer som markerer seg både regionalt og nasjonalt i dag og det har vi hatt også tidligere. En av disse er Asbjørn Brennhaug som både før og etter krigen var en markant idrettsmann. Han er opprinnelig fra Grane, men ble seinere bosatt i Vefsn. Johan Forsmo har skrevet et fint portrett av idrettsmannen og bonden Asbjørn Brennhaug. Jeg har ventet lenge på denne artikkelen om denne kraftkaren, opprinnelig fra Grane, som satte spor etter seg i idrettsmiljøet i landsdelen.

Det er antakelig flere enn undertegnete som har fundert på historien til sportsfiskevillaen under Laksforsen. Nå, etter å ha lest artikkelen til Harry Nordgård og Dagfinn Laksfors, vet jeg mer om det. Den rikt illustrerte artikkelen gir oss et innblikk i mange sider ved forholdet mellom lokalbefolkning og ivrige utenlandske nobiliteter vedrørende laksefiske i Vefsna fra midt på 1800 tallet og fram mot vår tid.

Krigshistorie har alltid opptatt folk og Sverre Svartkjønli har sett nærmere på hvordan det artet seg da Gestapo kom til Drevvatnet og Elsfjorden. Radiolytting var sannelig ingen ufarlig aktivitet i disse vanskelige krigsårene. I kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal ble det opprettet fangeleirer under krigen. Det er på det reine at forholdene i disse leirene var nokså tøffe, og mange kom ikke fra oppholdet med livet i behold. I artikkelen Kirkegårdskrigen 1951, under storpolitikkens synsvinkel, har Asbjørn Hortmann redegjort for arbeidet med å etablere en krigskirkegård på Tjøtta etter krigen.

Traktormuseum

Far etter fedrane har altså mange godbiter og det som ikke er nevnt i det ovenstående er også vel verdt å lese enten det gjelder traktormuseet til Grim Steffenrem, Krutfjellvegens historie eller noen av de øvrige bidragene.

Boka framstår som et solid lokalhistorisk arbeid med fin og innbydende forside og gjennomgående godt og informativt bildemateriale.