– Det er veldig leit at vi har kommet i denne situasjonen. Men 400.000 kroner er mye penger for Sametinget, og det er ingen automatikk i at vi stepper inn dersom fylkeskommunen trekker seg ut, sier Sametingspresident Egil Olli (Ap) til Helgeland Arbeiderblad.

Styret ved Sitji Jarnge bekreftet i går at de har gitt opp å finne en løsning på den langvarige konflikten med Nordland fylkeskommune, og setter nå sin lit til at Sametinget vil fullfinansiere drifta ved senteret i Hattfjelldal.

Prekært

Sametinget bevilger i dag 75 prosent, eller om lag 1,2 millioner kroner av driftsbudsjettet til senteret i Hattfjelldal, og kan snart vente seg en henvendelse om å bevilge de resterende 400.000 som Nordland fylkeskommune til nå har stått som garantist for.

– Fylket har også forpliktelser i forhold til samisk kulturarbeid, og det er leit at de bryter det. Men hvis Sametinget får en henvendelse, vil vi selvsagt behandle den på vanlig måte, selv om det er umulig å love noe, sier Olli.

Medlem av Sametingsrådet, Vibeke Larsen, var tidligere i år i møte med Sitji Jarnge og Hattfjelldal kommune (Nordland fylkeskommune møtte ikke opp) for å bidra til en løsning på konflikten, og har tidligere gått langt i å si at Sametinget må vurdere å ta hele regningen for det samiske kultursenteret.

– Jeg registrerer at konflikten ikke lar seg løse. Og det er mye penger vi snakker om. Men vi er klar over Sitji Jarnge nå er satt i en prekær situasjon på grunn av Nordland fylkeskommune, og det må vi ta hensyn til under høstes budsjettbehandling, sier hun.

Dårlig dialog

Sametingets budsjett for 2009 vedtas i slutten av november og eventuelle bevilgninger vil også være avhengig av hva statsbudsjettet i oktober forteller.

Gruppeleder for NSR (Norske Samers Riksforbund) på Sametinget, Aili Keskitalo, retter nå sterk kritikk mot dialogen som har foregått mellom Sametinget og Nordland fylkeskommune.

– Sametingets samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune favner bredt og medfører klare forpliktelser for begge parter. Hva har sametinget gjort for å komme fylket i tale og få løst konflikten? Jeg registrerer at Sametinget ikke har brutt med Sitji Jarnge og det burde medføre et spesielt ansvar for å løse konflikten, sier Keskitalo.

Hun reagerer på den svært ulike håndteringen fra fylket og Sametinget i en så viktig sak.

– Det framstår litt merkelig at det er Arbeiderpartiet som leder både på Nordland fylkeskommune og Sametinget. Og likevel snakker de ikke sammen. Det vil jeg beklage på vegne av hele det sørsamiske samfunnet, sier hun.