Et halvt år for sent, ja vel. Men det var verd å vente. For konserten var stemningsfull, intim og varm og vi fikk se sider ved korpset vi vanligvis ikke ser, men som vi vet BMK frembærer når anledningene byr seg.

En eminent Annemor Olsen loste publikum gjennom konserten med rike bilder fra en aktiv tid, men mange store musikalske, sosiale og kulturskapende opplevelser, men også gjennom nedturer og motgang.

«Den lille, store mann», er Ole Andersen Brønnø kalt. Lørdag æret BMK den store personligheten ved å åpne jubileumskonserten med hans komposisjon «Vårens Fiol». Andersen Brønnø var både komponist, organist, dikter, maler og hadde stor betydning for oppstarten av BMK. Han er tidligere minnet med en bauta like ved Forsamlingslokalet i Brønnøysund. Konserten ble avsluttet med «Idrettsmarsj» av brønnøysundmannen Reidar Knoph. Marsjen, som har ligget nedstøvet i en rekke år, vil bli tatt frem igjen både 1. og 17. mai.

Det var ingen tilfeldighet at det var Andersen Brønnø og Knoph som åpnet og avsluttet jubileumskonserten. Begge var tilknyttet BMK og er de eneste lokale komponister av et visst format. Men ellers var det ingen rød tråd i repertoaret.

For BMK ønsket å presentere tverrsnittet av det korpset jobber med. For korpsmusikk er ikke bare marsjer, noe et begeistret publikum fikk ta del i under jubileumskonserten. Korpset fremførte variert musikk, med solister på alle nivå – fra Sanna Frøshaug (9) og Frida Hol Ellingsen (11) i «Det Vackraste» til profesjonelle Georgy Kalmykov på trombone og baryton. Han er i en klasse for seg selv og i «Concerto for Trombone and band» og i «The Chicken» fikk han demonstrert sine musikalske kunnskaper og ferdigheter til fulle. Han er tydelig en stor berikelse for BMK og er en musikalsk personlighet som helt klart også drar de andre i korpset opp.

Men korpset har flere i egne rekker som er eminente solister. Mange korps spiller «Bugler`s Holiday», men det er ikke mange som har den musikaliteten og teknikken i egne rekker for å holde det tempo som kreves. Det har BMK i Rita Jonassen, Odd Gunnar Nilsen og Ellen Gullhaug. Gammeldirigent Odd Gunnar Nilsen fikk da også fremvist sine musikalske evner i den vakre og stemningsfulle salmen «Gamal Fäbodspalm».

For mange i salen var det særdeles moro å møte «Torghatten Festivalmarsj» igjen. Den tidligere bankmannen Egil Gundersen komponerte marsjen som et bestillingsverk til Torghattfestivalen i 1986 og etter vår oppfatning et av de beste bestillingsverkene til festivalene.

BMK kan opptre på flere arenaer, hvor ikke marsjer og salmer er gjennomgangstema. Dette har vært et poeng for dirigent og musikalsk leder, Hans Kristian Edvardsen. Hans ideer og musikalitet har preget korpset de senere år og han har lykkes i forsøket på å fremstå som noe annet enn et «Sousa-korps». Det fikk vi eksempler på lørdag, med en fremragende Olaf Olsen som solist «Vals i Champagne» av Alf Hambre og i Evert Taube-melodien «Fritiof i Arkadien». Olsen var selv aktiv korpsmusikker i en årrekke, men er nå «bare» mannskorsanger. Men hans lyse, rene tenorstemme varmer like mye som tidligere. Opp gjennom årene har han opptrådt i ulike sosiale sammenhenger i regi av BMK og mange er glade for at han fortsatt holder koken og varmer publikum med sin lune stemme.