– Programmet handler om hjemmebrenning i et kulturhistorisk lys, fra middelalderen fram til i dag. Vi har en saklig tilnærming med historikere og antropologer som kommenterer fenomenet, samtidig som vi møter folk som har ulike forhold til tradisjonen, sier produsent Dag Hoel. Det er selskapet Faction Film som har laget programmet for NRK.

Fotograf David Kinsella fra Mosjøen har filmet seansene som er tatt opp i Vefsn.

– Filmen ser på fenomenet nasjonalt, der Vefsn er ett av stedene vi tar for oss, sier Hoel.

Utstilling

Utgangspunktet for programmet var nemlig utstillingen som bygdebokforfatter Espen Andresen og Vefsn museum arrangerte i Mosjøen i 2005. Den gangen presenterte museet hjemmebrent-tradisjonene i Vefsn, spesielt i Drevja.

Kinsella har blant annet fulgt Odd Vindstad og Odd Rundsvoll når de spiller til dans på en bygdefest i Luktvatn. De to demonstrerer også hvordan vefsningene laget hjemmebrent i mellomkrigstida. Rundsvoll var en av aktørene under utstillingen på bygdetunet i 2005.

Kilde til rus

Programmet ser også på dagens spritproduksjon, med hjemmebrent som kilde til rus. Trøndelag er et selvfølgelig tyngdepunkt for den nyere tids hjemmebrenning, men også Nordland og Vefsn har levende tradisjoner på området.

– Privat spritproduksjon er ulovlig, men i manges bevissthet er det ikke mer ulovlig enn å sykle uten å ha hendene på styret, sier Hoel.

Politiet kommenterer hvordan de ser på hjemmebrenningens posisjon i dagens ruskultur. Samtidig som programmet dveler ved hvordan fortidas maktapparat så på fenomenet. Politiet i Trondheim rapporterte beslag av "særdeles velsmakende hjemmebrent", og en lensmann lot seg intervjue om at han ikke likte å jakte på hjemmebrennere "fordi polspriten er så dyr."

– Vi forsøker å gi seerne et bilde av hvordan det står til rundt om i Norge. Er hjemmebrenningen en kultur som er i ferd med å forsvinne, eller finnes det fremdeles folk som foretrekker en karsk framfor maltwhisky eller konjakk, sier Hoel.

– Hjemmebrent er ryggraden i vår drikkekultur – til glede for enkelte og til forargelse og fortvilelse for andre, sier Hoel.