Det meste begynner å gå seg til for en ny utgave av Mosjøen byspill. Forfatteren er engasjert og det samme er komponisten. I tillegg er det økonomiske langt på vei i havn. I tillegg til EAM har byspillstyret fått Helgeland Sparebank (230.000 kroner) og Helgelandskraft (50.000 kroner) med i sponsorlauget.

Et gjenstående spenningsmoment er imidlertid om den nye versjonen av byspillet blir klar til sommerens utflytterstevne.

– Premieren blir enten til sommeren eller utpå høsten, sier Magne Pettersen som er styreleder i Mosjøen byspill.

Jubileumsfeiring

– Bakgrunnen for at vi bruker så pass mye penger på dette er at det faller sammen med vår egen jubileumsfeiring, og at byspillet tar opp det som skjedde da verket ble etablert, sier verksdirektør Harald Bentzen.

Han betegner det som viktig å få fram hvilken betydning verket har hatt for folk, og omvendt – hvilken betydning folk har hatt for verket. Neste år er det 50 år siden de første ovnene ble startet opp på Vollan etter en hektisk anleggsperiode der opptil 1200 ansatte var i sving på det meste.

– 70 prosent av Helgeland Sparebanks eiere befinner seg på Helgeland. Vi syns det er viktig å pløye deler av overskuddet tilbake til samfunnet, sier banksjef Dag Hugo Heimstad om bakgrunnen for bankens engasjement. Også Høgskolen i Nesna deltar i spleiselaget, og det samme gjør Vefsn kommune og Helgeland Museum.

Stram frist

Det er Edvard Rønning som nå er i sving med å skrive et nytt byspill. Denne gangen skal det altså ikke dreie seg om det som skjedde da Mosjøen ble by, men da Mosjøen ble industriby. Det fikk konsekvenser for svært mange mennesker på hele Helgeland. Rønning er en merittert manusforfatter og har blant annet skrevet manus til syngespillversjonen av Falkbergets An-Magritt som nå går på Det Norske Teatret.

– Han har frist til 31. desember med å levere det første utkastet, sier Tordis Landvik fra HiNe. Hun har fôret Rønning med bakgrunnsstoff om industrireisingen i Mosjøen og er også engasjert som instruktør av byspillet.

Et bysbarn, Raymond Enoksen, er engasjert som komponist.

– Rønning har gitt tilbakemelding om at han allerede har skrevet flere sanger inn i byspillet, sier Magne Pettersen.

Slitesterkt

Det forrige byspillet, skrevet av Stig Bang, har vist seg særdeles slitesterkt. Teaterstykket er satt opp hele seks ganger siden premieren i 1992.

– Det er helt umulig å ha noen formening om det nye stykket kan brukes på samme måte, sier Pettersen som er glad for at økonomien i prosjektet er så pass god som den er. Men pengene får fort bein å gå på når utgiftene skal oppsummeres. Rønning alene skal ha 240.000 kroner for jobben, og det kommer mange og store tilleggsregninger når hele kalaset skal betales.

Byspillstyrets uttalte mål er å løfte det nye byspillet opp på et profesjonelt nivå, selv om aktørene også denne gang vil være amatører.