I spiss for inngangsprosesjonen gikk ungdommene Tor Erik Bolstad (12) og Mona Eileen Thomassen (14). Bak fulgte
biskop, prost og prester, og dessuten hedersgjesten Karl Erik Harr og hans forlovede.

Biskopen vigslet
Spenningen var stor før alterbildet skulle avdekkes. To dører på alterskapet ble høytidelig åpnet av susendalskvinnene
Vigdis Sørmo og Lillian Juliussen.

Prost Reidar Knapstad ønsket menigheten og spesielt kunstneren Karl Erik Harr velkommen til vigslingsgudstjenesten.
Harr hadde med seg sin forlovede Aud Nygård, som før øvrig bidro med flott sang under gudstjenesten.

Biskop Øystein Larsen stod for selve vigslingen. Han uttrykte også nok en gang stor beundring for det susendalingene har
gjort for å få ei egen kirke.


Lokal tilknytning
Altertavla er et flott verk. Det består egentlig av tre bilder – et triptykon, som i følge Harr symbolisererer treenigheten.
Ovenfor bildet til venstre finner vi det greske tegnet alfa som betyr begynnelsen. Bildet viser såmannen som sår, og Harr
henviser til hovednæringen i Susendalen, landbruket. Over bildet til høyre vises tegnet omega som betyr avslutning, og
motivet under er en kvinne som bærer resultatet av såmannens arbeid.

Hovedbildet er hentet fra juleevangeliet og viser Kristi fødsel i Betleham. I følge prost Reidar Knapstad vil bildet minne oss
om Jesus og at han har kommet til oss.

På bildene finner vi også andre elementer som Harr knytter til området rundt kirka. Hesten er med, det samme er en elv
som lett kan forbindes med Susna.

Lokale innslag
I løpet av gudstjenesten bidro flere lokale aktører. Tor Erik Bolstad og Mona Eileen Thomassen leste tekst, mens Borgar
Haugen hadde med seg toraderen. Tidligere organist i Hattfjelldal, Erlend Fagertun, var tilbake for anledningen. I tillegg til
å traktere orgelet serverte han også fin sang.

Kirka nærmest ferdig
Med altertavla på plass er nykirka i Susendal nærmest komplett. Leder i kirkekomiteen Bjørn Volden, kan fortelle at lite
gjenstår.

- Vi skal få på plass kirkebenker og har tanker om hvordan det skal bli seende ut. Kanskje velger vi å ha faste benker bare
i bakerste halvdel av kirkerommet, for å kunne bruke fremste del mer fleksibelt. Om vi bruker stoler fremst, kan vi gjøre
plass til sangkor om det skulle være aktuelt.