100 års markering av Dass-bautaen

MARKERING AV BAUTAEN: Museumsbestyrer Ivar Roger Hansen inviterer søndag til en markering av 100 års jubileet for den markante bautaen over 
Petter Dass på Alstahaug. 
(Foto: Martin Jøsevold)

MARKERING AV BAUTAEN: Museumsbestyrer Ivar Roger Hansen inviterer søndag til en markering av 100 års jubileet for den markante bautaen over Petter Dass på Alstahaug. (Foto: Martin Jøsevold)

Artikkelen er over 10 år gammel

Søndag markeres 100 års jubileet for Petter Dass-bautaen på Alstahaug med framføring av talen fra 1908, sang og foredrag. En representant for Nordlendingenes Forening skal legge ned blomster.

DEL

26. august er det 100 år siden bautaen over Petter Dass ble avduket av Venstre-politiker Sofus Arctander. Kommende søndag, den 24. august, markeres 100-årsjubileet med framføring av Arctanders tale, og foredrag og sang.

Ideen fra Alstahaug

Det var husmannen Johan Bech Slåtterøy på Alstahaug som på 1880-tallet kastet fram ideen om en bauta over Alstahaugs store sønn. Ideen ble videre bearbeidet i Alstahaug Samtaleforening, før den tok veien sørover til Christiania der Nordlændingenes Froening tok opp hansken og satte i gang med innsamling av penger for å få bautaen reist.

At bautaen ble reist i 1908 i den tro at man markerte 200 års dødsdag for Petter Dass, skyldes at dødsåret 1707 ennå ikke var fastslått helt sikkert, skjønt allerede i 1901 ble det skrevet en artikkel som påviste at dødsåret var i 1707 og ikke i 1708.

Kulturbegivenhet

Avdukingen av bautaen på Alstahaug var en stor kulturbegivenhet i 1908. Alle de store riksavisene var til stede og talen som Sofus Arctander holdt ble samme dag gjengitt i Aftenposten. En rekke kjente personer var til stede, blant dem biskop Bøchman.

Forfatteren Jonas Lie og hans nevø, forfatteren Bernt Lie skrev hver sin sang som ble sunget under avdukingen. Begge skal synges under jubileumsfeiringen kommende søndag. Jonas Lie skrev sang på den kjente folketonen som har fulgt Den Norske Dalevise i alle år, mens Bernt Lie brukte melodien til "Mens Nordhavet bruser...".

Mye folk

Under søndagens markering ved bautaen, skal Tor Helge Allern, førsteamanuensis i drama ved Høgskolen i Nesna, framføre talen som Sofus Arctander holdt i 1908, mens museumsbestyrer Ivar Roger Hansen skal holde foredrag inne i kirken.

Det fortelles at 5000 var til stede da bautaen ble avduket og at 800 var inne i kirken under festgudstjenesten. Iallfall det siste tallet betviles av Ivar Roger Hansen.

– Det har aldri vært plass for så mange mennesker inne i Alstahaug kirke, mener han. Det fortelles også at 300 personer var til stede under en kirkekonsert samme dag, og det tallet virker mer troverdig.

Ivar Roger Hansen forventer ikke på langt nær så mye folk under 100 års markeringen. – Vi har ikke hatt anledning til å planlegge noe stort arrangement. Men jeg håper at mange finner veien til Alstahaug denne dagen for å markere jubileet, sier Ivar Roger Hansen.

Bautaen over Petter Dass kostet 8000 kroner i 1908. En sum som svarer til ca. 450.000 kroner i dag.

Selve bautaen er utformet av arkitekt August B. C. Nielsen, mens bronserelieffet er skapt av billedhoggeren Georg Heggelund. Begge med røtter i Nord-Norge.

Artikkeltags