Gå til sidens hovedinnhold

«Kultur skaper ikke bare opplevelser, men det skaper også bolyst, identitet, arbeidsplasser og bidrar til god folkehelse»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre ønsker å svekke Nordland Teater

I desember vedtok fylkestingsposisjonen i Nordland Fylkeskommune sitt nye budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024. Dette arbeidet skal munne ut i en balanse mellom et godt tilbud av tjenester i tillegg til at det må investeres i blant annet nye skolebygg, båter, busser og fylkesveier. For å få sine tall til å gå i balanse la Nordland Høyre i sitt forslag frem kutt på 20 millioner til kultur- og reiselivet i Nordland. En av de som ville blitt hardest rammet av et slikt kutt ville vært Nordland Teater.

Helt siden Nordland Teater hadde sin første oppsetning i 1979 har den vært en viktig kulturinstitusjon for Nordlandsamfunnet. Omreisende oppsetninger med både kjente og ukjente skuespill har bidratt til å beundre og underholde, og gi folk i hele Nordland kulturelt påfyll. Vi må verne om Nordland Teater og styrke dagens tilbud. Dette er det dessverre ikke full enighet om.

I forslaget fra Nordland Høyre var det budsjettert med et kutt på en halv million kroner til Nordland Teater. Kuttet i seg selv ville hatt negative konsekvenser, men ser man på de mereffektene som dette ville utløst har det reelle kuttet blitt 2,8 millioner. En form for rentenes renter – kutt skaper kutt. Dette fordi de regionale teatrene finansieres mellom stat, fylke og kommune. Staten tar 70% av kostandene, noe som betyr at kutter fylket kutter også staten sin andel av spleiselaget. Til sammen ville det ført til at Nordland Teater ville hatt 2.8 millioner mindre å drive for. Det ville betydd at Nordland Teater ville måtte si opp ansatte og kutte i antall produksjoner. Ergo et dårligere tilbud for deg og meg.

«Vi har tatt små kutt hist og pist, og det kan man leve med» var svaret fra Nordland Høyre i debatten. Det at Høyre på sin side karakteriserer kutt av denne typen som «hist og pist» forteller oss en hel del om hvordan holdning man har til kultur. Det foreslåtte kuttet ville også berørt Artists in Recidence og Trænafestivalen på Træna, Rootsfestivalen i Brønnøysund, Smeltedigelen på Mo, for å nevne noen, og flere ville det blitt.

Så kan man spørre seg: er virkelig dette riktig tidspunkt å gjøre dette på? Kulturarbeiderne ble hardt rammet av nedstengningen av samfunnet. Kunstneriske utøvere, fagfolk innen lyd & lys, kulturscener og arrangører med flere opplevde at livsgrunnlaget nærmest over natten forsvant, og er fremdeles i en usikker tid der inntektene er redusert, og aktiviteten er satt på pause. Det er feil botemiddel på feil tid Nordland Høyre legger opp til, og vi håper det er en tanke de legger til side ved fremtidige budsjettforslag. For Arbeiderpartiet er kultur essensielt for å skape gode lokalsamfunn. Kultur skaper ikke bare opplevelser, men det skaper også bolyst, identitet, arbeidsplasser og bidrar til god folkehelse. Nordland Teater bringer kultur ut til hele nordlandsamfunnet, og dette noe Arbeiderpartiet er en garantist for også i fremtiden.

Odd Arnold Skogsholm, Fylkestingsrepresentant Nordland Arbeiderparti

Linda Veronika Eide, Fylkestingsrepresentant Nordland Arbeiderparti

Andreas Vestvann Johnsen, Fylkestingsrepresentant Nordland Arbeiderparti.

Kommentarer til denne saken