Gå til sidens hovedinnhold

Krutå, Skjæran og Solli Oppegård om mobil- og nettdekning: - Regjeringen har overlatt jobben til markedet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

God tilgang på telefon- og internettdekning burde være en selvfølge i hele landet. Slik er det ikke, og sånn kan vi ikke ha det i Norge! Derfor går Arbeiderpartiet til valg på at tilgang på høykapasitets internett skal bli en rettighet på lik linje med strøm i husene. Telefondekning skal også være et en like stor selvfølgelighet, enten du bor på bygda eller i byen.

Arbeiderpartiet har prioritert økt utbygging med en halv milliard kroner i alle våre alternative statsbudsjett, og dette vil vi forsterke med en ny regjering etter valget. Vi vil gjøre tilgang på høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm, og arbeide for 5G til hele landet.

Hvorfor er dette viktig? Jo, det handler om rettferdighet og mindre ulikhet. Vi ser i dag at befolkningstette områder får god dekning og internett med gode linjer, mens distriktene ofte må arbeide dugnad for å være så heldige å få godt internett, eller være avhengige av at kommunen har ekstra penger å bruke til utbygging. En slik modell skaper ulikhet.

Dårlig dekning eller tregt internett gjør det ikke bare vanskelig for folk i privatlivet, det skaper også en skillelinje for næringslivet vårt. Et næringsliv som i våre områder er lokalisert nært ressursene, som har behov for god digital infrastruktur der bedriftene er plassert. Næringslivet i distriktet skal konkurrere med næringslivet i resten av landet og resten av verden, da må de også ha skikkelig tilgang på digital infrastruktur.

Digital likhet i hele landet vil legge til rette for at hele landet tas i bruk. Det vil gjøre det bedre å bo i utkantene, bedre å drive næring og ikke minst bidra til utvikling av distriktene våre på lik linje med de befolkningstette områdene. Vi må skape mer av naturressursene våre, og de er ikke lokalisert i bykjernene.

Digital ulikhet rammer også folks helsetilbud. Sykehusene våre skal øke antallet digitale konsultasjoner framover. Godt nett og god mobildekning vil gjøre at flere av oss slipper lange sykehusreiser.

Dagens regjering har valgt nedprioritere utbygging av digital infrastruktur. De har overlatt jobben til markedet, som igjen kun bygger ut i befolkningstette områder, der det er lønnsomt.

Vi mener ambisjonene må være større for landet vårt, og disse ambisjonene må de som skal styre landet vårt også ha. Skal man sikre bedre digital infrastruktur over hele landet, så må det gjenspeiles i bevilgninger og med et klart og tydelig uttalt mål. Vi i Arbeiderpartiet har dette målet. Vi vil sikre hele landet godt internett og god dekning. Får vi tilliten etter valget, så skal målet innfris.

Kommentarer til denne saken