Gå til sidens hovedinnhold

- Styret i KiN ber innstendig om at Fylkestinget i Nordland vedtar en ny Nordnorsk kulturavtale

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kirkemusikksenter Nord har det siste året vært i dialog med Nordland fylke og med landsdelsrådet for kultur om å komme i betraktning til den Nordnorske kulturavtalen. Landsdelsrådet består av representanter for våre tre nordligste fylker.

Kirkemusikksenter Nord ble opprettet for å stimulere til rekruttering for et truet musikeryrke; Kirkemusiker, samt å arbeide for videreutvikling og faglig oppdatering av yrkesgruppen i Nordnorge. Senteret har eksistert i 14 år med fast statlig støtte gjennom Norsk kulturråd og vekslende støtte fra Nordland fylke og Bodø kommune.

Fylkesrådet i Nordland har i møte den 19. mai 2017 anbefalt den nye kulturavtalen for fylkene her nord uten at kirkemusikksenteret er innarbeidet. Saken skal endelig vedtas i Fylkestinget i Nordland den 12. juni 2017 i Sandnessjøen.

Nordland fylkeskommune har ambisiøse mål for kulturpolitikken og ønsker å være det beste kulturfylket i landet. Kulturavtalen kunne bidratt til forutsigbare rammer og større satsing, særlig i våre to nordligste fylker. Uten denne avtalen vil det bli en krevende jobb for Kirkemusikksenter Nord å jobbe videre med rekruttering og styrking av fagmiljø og kompetanse innen kirkemusikkarbeidet i Nord. Kirkemusikken betyr mye i mange menneskers liv. Dette ble veldig tydelig demonstrert da Nrk i 2014 brukte salmesang som slow TV; «Salmeboka minutt for minutt».

Organisten(heretter kalt kirkemusikeren) har vært en sentral og viktig kulturaktør for Norsk og Nordnorsk kulturliv. Mange kirkemusikere er plassert på byster rundt om i norske byer og hvem vet - kanskje Bjørn Andor Drage en gang i fremtiden blir hugget ut i stein og plassert på en statue i Bodø….? Kulturlivet i Norge hadde vært fattigere uten kirkemusikerne.

Utover å spille orgel til kirkelige seremonier gir de undervisning, leder kor for barn, unge og voksne, arrangerer konserter og deltar i det allmenne kulturlivet. Kirkemusikerne har vært med på å bane vei for det som i dag er godt etablerte kommunale kulturskoler. Vårt velstandssamfunn har i dag mange gode kulturtilbud og kirkemusikeren er ikke lenger den eneste med høyere musikkutdanning i lokalsamfunnet. Likevel må det fremheves at de finnes i alle kirker, på alle steder - på bygda og i byen. Kanskje er dette vår mest desentraliserte profesjonelle musikertjeneste!

Helt siden 1990-tallet har det vært underskudd på studenter som har utdannet seg i kirkemusikk. I Bodø ble det tidlig på 2000 tallet startet et rekrutteringsprosjekt under ledelse av Sør-Hålogaland bispedømme, finansiert av opplysningsvesenets fond. Prosjektet henvendte seg til tenåringer og flere av de som ble rekruttert har i dag tatt utdanning og arbeider som kirkemusikere.

I tillegg er det rekruttert et stort antall utenlandske musikere. Yrkesgruppen teller rundt 800 musikere på nasjonalt nivå. Ca 150 av disse er tilsatt i stillinger i Nord-Norge. Det er dessverre ingen som har overordnet faglig tilsynsansvar for kirkens musikere.

I 2003 ble «Senter for kirkemusikk i Bodø» etablert som et landsdelstiltak i samarbeid mellom Nord- og Sør-Hålogaland bispedømmer. Senteret kom inn på statsbudsjettet i 2005 etter en behandling i Stortinget. Senteret skiftet senere navn til Kirkemusikksenter Nord(KIN) og har siden oppstarten arrangert festivaler, holdt regelmessige kurs - både for for ungdom og for profesjonelle musikere.

Senteret har stått bak flere utgivelser av nordnorsk kirkemusikk og har sammen med Kirkelig utdanningssenter i Nord gitt ut en egen salmebok; «Noen salmer fra Nord». Senteret låner ut lærebøker i orgelspill og har et lite orgelpositiv som leies ut til forskjellige kirkemusikalske oppsetninger. Det arbeides aktivt for at kirkemusikken skal bli tatt på alvor som egen sjanger og bli behandlet på lik linje med andre musikk- og kulturinstitusjoner.

Skal det være høyt kvalifiserte kirkemusikere i Nord-Norge også i fremtiden, må det fortsatt satses på rekruttering og faglig utviklingsarbeid. Et regionalt senter som KIN er et godt egnet instrument for dette.

Enger-utvalget la frem sin kulturutredning i 2014. De la stor vekt på kirken som formidler og kulturbærer med kirkebyggene som sentrale arenaer, og som regnes som en del av den kulturelle grunnmuren. Kirkerådet, bispedømmene, de kirkelige fellesråd samt kirkens arbeidsgiverorganisasjon utfordres alle til å ta sin del av ansvaret for rekruttering og faglig utvikling av kirkens musikere. Kirkemusikksenter Nord ber nå Nordland, Troms og Finnmark fylker om å synliggjøre kirkemusikken i deres strategier og plandokumenter for fremtiden.

Styret i KiN ber innstendig om at Fylkestinget i Nordland vedtar en ny Nordnorsk kulturavtale for perioden 2018 – 2021 der Kirkemusikksenter i Nord er inkludert.

Kommentarer til denne saken