Ledelsen i Helgelandssykehuset har gjennom faglig strategisk utviklingsplan og hovedprogram som ligger vedlagt til siste styresak lagt sterke føringer på hva som skal være igjen av somatiske helsetjenester i sykehuset i Mosjøen. Føringene i disse underlagene sier at det ikke skal være senger med døgnbemanning ved sykehuset i Mosjøen. Konsekvensen av dette vil være:

  • Betydelig flere innleggelser på sykehuset for kronikere/eldre fra Vefsn kommune
  • Betydelig flere innleggelser fra legevakt for uavklarte tilstander
  • Betydelig mindre kapasitet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset

Helgelandssykehuset HFs svekkelse av det somatiske tilbudet fører til en økt belastning på våre kommunale helsetjenester. Vefsn kommune har verken kapasitet, kompetanse eller ressurser til å ivareta de behovene som vil komme hvis forslag til vedtak med påfølgende romprogram blir vedtatt.

I nasjonal sykehusplan beskrives det at alle har krav på likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor du bor. Det stilles særskilt krav til at kronikerne som har et stort behov for spesialisthelsetjenester skal ha et tilbud der de bor, dette var en av målsettingene når man vedtok å bygge DMS i Brønnøysund.

Vefsn kommune har i dag 3 øyeblikkelig hjelp senger (ØHD-senger) for behandling og observasjon av pasienter. Vi har i dag kort vei til spesialisthelsetjenesten når det oppstår behov for dette. Forslag til vedtak medfører lang vei til sykehus (Sandnessjøen/ Mo i Rana) og terskel for innleggelse i kommunal ØHD seng vil bli mindre, og innleggelser i sykehus vil sannsynligvis øke.

Vefsn kommune ved omsorgstjenesten er i dag en av de beste kommunene på Helgeland til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset. Mange ganger er det ganske dårlige pasienter som blir tatt imot av avdelinger på Vefsn sykehjem. Men mottak av disse pasientene fordrer et tett samarbeid med sykehuset.

Om forslaget som nå ligger fra ledelsen i Helgelandssykehuset blir vedtatt vil det med stor sannsynlighet ikke være senger ved sykehuset i Mosjøen. Da vil vi i kommunehelsetjenesten ikke kunne ha pasienter som vi er usikre på i forhold til helsetilstand. Dette vil medføre betydelig flere innleggelser til sykehuset. Og kronikere vil måtte ta belastning med flere reiser i ambulanse og taxi for å få behandling i sykehus.

Karin Ingebrigtsen, enhetsleder sykehjemstjenesten Vefsn kommune

Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenesten Vefsn kommune og koordinator kommunal arbeidsgruppe Nye HSYK