Krisepakke for kunstnere og frilansere

Synne Bjørbæk mener regjeringen må styrke kunstnere og frilanseres økonomi og sosiale rettigheter

Synne Bjørbæk mener regjeringen må styrke kunstnere og frilanseres økonomi og sosiale rettigheter Foto:

Av
DEL

Leserbrev Rødt Nordland mener at regjeringen må iverksette kraftfulle tiltak for å bedre kunstnere og frilanseres økonomiske situasjon under koronakrisen.
Situasjonen for kunstnerne har endret seg dramatisk under koronakrisen. Mange har mistet all inntekt over natten. Utstillinger og konserter avlyses og institusjoner stenges. Kunsthåndverkere har gjerne store løpende utgifter samtidig som inntektene uteblir. Næringsdrivende i enkeltpersonforetak har dårlige sosiale rettigheter, og kunstnere er ofte i tillegg lønnsmottakere med mange ulike frilansoppdrag, hver av kortere varighet som ikke gir rett til dag- og sykepenger.

Kompensasjonsordningen for faste uunngåelige utgifter for bedrifter er nå åpen for søknader fra kunstfeltet. For å kunne få kompensasjon må de faste uunngåelige utgiftene overstige 16 250 kr, på grunn av egenandel på 10 000 kr og at minste utbetalingssum er 5000 kr. Rødt mener egenandelskravet er satt for høyt og at det dermed er for få kunstnerdrevne bedrifter som kan få kompensasjon fra denne ordningen. Vi støtter kunstnerorganisasjonenes bønn til regjeringen og mener at kulturminister Abid Raja må komme på banen for å sikre kunstnere økt inntjening og tryggere sosiale rettigheter. Uten kulturarbeidere blir det lite kultur i kulturhusene i årene fremover.

Rødt Nordland ber om følgende strakstiltak for kunstnere og frilansere:

- Fjerning av egenandel i Kompensasjonsordningen for faste uunngåelige utgifter for bedrifter og enkeltpersonsforetak innenfor kunstfeltet.

-En kompensasjonsordning for kunstnere og frilansere som sikrer en forutsigbar og inntekt og nye og forbedrede ordninger for skatt, pensjon og sosiale rettigheter. Ordningene må hensynta de mange ulike tilknytningsformene til arbeidslivet som kunstnere ofte har.

-Etablering av innkjøpsfond for samtidskunst

-Økning i privatkopieringsvederlaget for å kompensere for flere rettighetshavergrupper

-Styrking av prosjektstøtteordningene

- Økning av kunstnerstipendene og nye stipendhjemler.

Synne Bjørbæk, fylkestingsrepresentant for Rødt i Nordland og sentralstyremedlem i Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken