Gå til sidens hovedinnhold

Krise i reinnæringa, uttak av rovvilt trengs nå!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Beitekrisen er den verste krisen i reinnæringen på over 50 år og den vil vare helt fram til sommeren. Tre ganger så mye snø som normalt, har gjort at rein både i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ikke har hatt tilgang på nok mat, og det er slått fast beitekrise i mange distrikter. Samtidig har det pågått en rovviltkrise i næringa over flere år.

Eksempelvis har en vinter med stadig nye lag med is og snø har gjort at kriseberedskapsutvalget for reindrift i Nordland har slått fast at det er beitekrise i reinbeitedistriktene Balvatn, Byrkjie/Børgefjell, Ildgruben, Røssåga/Toven og Saltfjellet. Reineierne har vært nødt til å fôre reinen for å håndtere beitekrisen. Det gir mye ekstra arbeid under vanskelige forhold, samtidig som også reineiere ble påvirket av koronakrisen som førte til stengte barnehager, skoler, og andre restriksjoner.
Rovvilt utgjør en stor belastning for reinen, og gjennom flere år har kalvetapet i Nordland og Troms vært svært høyt, om lag 60% hvert eneste år. Rovvilt i et område med rein i år gir forstyrrelser som gjør at reinen bruker mer energi og trekker vekk fra fôringsplasser, eller de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter. Dette fører til at en næring med store rovviltproblemer blir ekstra utsatt for rovviltets herjinger i år, fordi forstyrrelser kan være like dødelig som direkte tap til rovvilt.

I Børgefjell sør i Nordland, i sørsamiske Byrkije reinbeitedistrikt, har antall døde tamrein mangedoblet seg mot i fjor. Til nå er 90 lemlestede og døde dyr funnet. De fleste er tatt av rovdyr. Dette kommer på toppen av den krevende beitesituasjonen reinnæringa har i vinter. Miljødirektoratet vil likevel ikke gi tillatelse til uttak av rovvilt, selv om situasjonen er svært utfordrende og det er søkt om uttak av både bjørn og jerv i Byrkije, eksempelvis 22. april. Rovviltnemda har skrevet brev til til Miljødirektoreatet 24. april, så det som skjer nå er en varslet katastrofe. Statens naturoppsyn (SNO) har bekreftet at spesielt jerven forsyner seg av reinen i Byrkije, men at det er dokumentert tap til annet rovvilt også.

Det er i kalvingstiden i mai at dyrene er mest sårbare. Nyfødte reinsdyrkalver har ingen mulighet til å unnslippe en sulten bjørn. I følge et forskningsprosjekt som brukte GPS på både bjørn og reinsdyr ble det dokumentert at 40 prosent av reinsdyr-kalvene i Gällivare kommune i Norrbotten ble bjørnemat. I Byrkije er det mye uro i kalvingslandet og reinen jages opp i fjellet, og det er dokumentert flere dyr drept av kongeørn.

Det forventes at det legges like stor vekt på hensynet til velferden for beitedyr som på hensynet til en bærekraftig forvaltning av rovvilt når de ulike rovviltarter skal forvaltes. Stortingsforliket fra 2011 vedrørende norsk rovviltpolitikk slår dessuten fast at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i kalvingsområder for tamrein. Å avvente situasjonen på grunn av at eksempelvis antallet jerveynglinger i Nordland ikke er ferdig dokumentert på grunn av vanskelige forhold i fjellet i vinter er det ingen grunn til.

Regjeringen må nå umiddelbart sørge for at det blir uttak av rovvilt i, og i tilknytning til, tamreinens kalvingsområder

Kommentarer til denne saken