Etterspørselen etter produktene fra fengselet er stor, men arbeidsplassen til de innsatte er for liten