Fikk mildere dom for nå ha oppbevart narkotika

MOTGANG: Retten tar hensyn i en dom mot en ung mann i livskrise. Illustrasjonsfoto

MOTGANG: Retten tar hensyn i en dom mot en ung mann i livskrise. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 4 år gammel

Alstahaug tingrett mener fengsel ville vært ødeleggende.

DEL

En ung mann fra Helgeland som nylig sto tiltalt for oppbevaring av over 40 gram amfetamin, samt å ha brukt av stoffet selv, fikk en betydelig mildere straff enn det som ellers ville vært vanlig i en slik sak. Grunnen er at Alstahaug tingrett har tatt hensyn til en rekke forhold som de mener er tungtveiende i formidlende retning.

Streng strafferamme

Retten bemerker at brudd på straffelovens 162, som gjelder oppbevaring av narkotika vanligvis straffes med bøter eller fengsel i inntil to år. Tiltalte er også tidligere straffet for brudd på legemiddelloven for å ha brukt hasj, og derfor blir også straffelovens 61 gjeldende, som omfatter gjentakelse, som igjen medfører en doblet strafferamme. Et beslag på over 40 gram er også over grensen for betinget straff og summert legger retten til grunn at straffen i utgangspunktet burde settes til fengsel i seks måneder.

Livskrise

Forut for pågripelsen og beslaget av amfetamin hadde tiltalte mildt sagt opplevd mye motgang i livet i løpet av kort tid. Han hadde både vært gjennom et tungt samlivsbrudd, der også et barn var involvert og han mistet også sin mor like etterpå. Han tok det tungt og høsten i fjor ble han også innlagt ved psykiatrisk avdeling i Bodø ved to anledninger og det ble konstatert at han var psykotisk og depressiv. Tiltalte er i dag rusfri men går på reseptbelagte medikamenter og besøker jevnlig lege i forbindelse med depresjonen.

Tiltalte har selv forklart at beslaget av amfetamin høsten i fjor var første gang han selv hadde hatt befatning med dette stoffet, at han egentlig bare skulle ha en brukerdose, men at han endte opp med å kjøpe 40 gram.

Ba om hensyn

Dommen i Alstahaug tingrett, som for øvrig ble fattet ved tilståelsesdom, er også gjort formidlende med bakgrunn i tiltaltes uforbeholdne tilståelse. Tiltalte ba også selv om å slippe fengselsstraff. Retten legger spesielt vekt på to forhold i formidlende retning i straffeutmålingen. Det ene er mannens rehabiliteringssituasjon, som nå er lovende. Det andre er at retten mener det vil være en fare for at et fengselsopphold kan være ødeleggende for den forsiktige men positive utviklingen som han viser. Dommen er derfor betinget fengsel i fem måneder med en prøvetid på to år.

Artikkeltags