Gå til sidens hovedinnhold

Mishandlet barna. Nå må mor i fengsel.

Artikkelen er over 4 år gammel
(Avisa Nordland)

Påtalemyndigheten la ned påstand om tre års fengsel for bodømammaen, som sto tiltalt for å ha utøvd vold og mishandlet sine tre barn.

I retten kom det fram at både barna vitner forklarte at den tiltalte kvinnen var «streng» mot barna, som hun benyttet en sint, høy og aggressiv stemme mot.

Mishandlingen skal ha skjedd over en periode på 12 år.

Nå er dommen klar:

Kvinnen er dømt til ni måneders fengsel og hvert av de tre barne får 90.000 kroner i oppreisning.

Aktor Charlotte Ringkjøb la ned påstand om tre års fengsel, mens forsvarer Tor Haug ba om full frifinnelse.

Tro på barneoppdragelse

Tingrettsdommer Ingar Engelund skriver i dommen at saken «i viss grad handler om tiltaltes tro på sin egen form for barneoppdragelse» og at tiltalte i «beskjeden grad har utøvd vold».

Retten slår likevel fast at hun gikk for langt i sine metoder som innelåsing, vannspyling, husarrest og gåturer alene over lange avstander.

I dommen slås det fast at handlingene rammes klart av straffebestemmelsen om mishandling i familieforhold.

- Det er i denne sak for det aller mest tale om psykisk vold. Tiltalte skapte frykt, redsel og usikkerhet hos barna. Men retten kan ikke se at forholdene skal anses å utgjøre en grov overtredelse, skriver Engelund.

Den fysiske vold tiltalte utførte var beskjeden og medførte ikke at barna ble skadet eller fikk merker, heter det i dommen.

Ikke grovt

Retten bemerker videre at barna i denne sammenheng ikke kan anses for å ha vært forsvarløse, og at de etterhvert sto sammen mot mors mishandling og hjalp hverandre for å lette lidelsene.

"Retten konkluderer med at mishandlingen ikke skal anses for å være grov" og "Tiltalte har handlet med forsett og hun dømmes for å ha mishandlet sine tre barn".

I straffeutmålingen heter det blant annet:

"Hun skal nå dømmes for ved gjentatte anledninger å ha mishandlet sine barn".

"Mishandlingene skjedde over en lang tidsperiode og bestod i både psykisk og fysisk vold".

Vil anke

Retten slår fast at moren skapte ei frykstemning hos barne gjennom sine handlinger og væremåte.

Ettersom retten mener mishandlingen ikke anses som grov, skal straffen settes en god del lavere.

Politiet er tilfreds med at tingretten har funnet faktum bevist, men er uenig i vurderingen om at det ikke er grov mishandling i nære relasjoner - ei heller ni måneders fengsel.

- Påtalemyndigheten vil innstille til Statsadvokaten i Nordland at saken skal ankes til Hålogaland lagmannsrett for ny behandling der, varsler politiadvokat Ringkjøb.

Også kvinnens  forsvarer sier at hans klient vurderer anke.

- Min klient mener at hun burde vært frifunnet. Hun vurderer derfor sterkt å anke dommen. Når det er sagt, og under forutsetning av at hun først ble dømt, mener jeg at det foreligger en dom som er korrekt  og at det også er riktig at det uansett i dette tilfelle ikke er snakk om grov familievold.

Kommentarer til denne saken