Gå til sidens hovedinnhold

KrF - barnas parti!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KrF – barnas parti!

Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter andre barn har. KrF har alltid vært opptatt av å bekjempe barnefattigdom. Å kunne gjøre noe med dette, var en av KrFs viktigste motivasjoner for å gå inn i regjeringen Solberg.

Økning i barnetrygden

Etter at barnetrygden har stått på stedet hvil i 20 år, har KrF klart å få økt den med 4600 kroner for barn opp til 6 år. Fra neste år øker den med ytterligere 3600 kroner – en samlet årlig økning på 8200 kroner for denne aldersgruppen.

I 20 år sto barnetrygden på stedet hvil, helt til KrF ble en del av regjeringen og fikk gjennomslag for å øke den. Det å øke barnetrygden er et viktig grep for å styrke barnefamilienes økonomi og bekjempe barnefattigdom

Styrker økonomien til nybakte foreldre

Økonomi skal ikke være et hinder for å få barn. Studenter og andre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger vil nå få 90.600 i engangsstønad, altså en utbetaling alle uten opptjent rett til foreldrepenger får. I 2013, da KrF begynte å forhandle om budsjett med Solberg-regjeringen, var denne på omtrent 35 000. Dette er altså en økning på hele 55 600 kroner!

Billigere skolefritidsording

Mange elever er forhindret fra å delta på skolefritidsordninger på grunn av for høye satser. Dette gjør KrF i regjering noe med. I statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor, ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede inntekten til familien per barn i SFO. Samtidig ble det innført gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med spesielle behov.

Trygge familier gir trygge barn

Engangsstønad og barnetrygd bidrar til økt økonomisk trygghet for familiene i barnets første, viktige leveår. For fattige familier kan økt inntekt bidra til å bedre barnas ferdigheter. Dette kan være spesielt viktig hvis inntekten økes i barnas tidligste leveår, kanskje fordi foreldrene opplever mindre stress. For KrF har økt engangsstønad og økt barnetrygd for de minste hvert noen av de viktigste sakene i de seneste årene.

Alle skal kunne delta i fritidsaktiviteter

Samtidig jobber KrF videre for at flere skal få tilgang på fritidskortet, som skal sikre barn og unge mellom 6 og 18 år tilgang på fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter er ofte store poster på budsjettet for familiene. For de som har minst, kan det bety at barna ikke får delta på fritidsaktiviteter. Det kan holde barna utenfor viktige sosiale fellesskap. Sånn skal det ikke være!

Dette er kort oppsummert noe av det KrF har fått gjennom knyttet til våre barn og unge. Enda er det mye ugjort som KrF har det sterkt ønske om å kunne bidra med forandringer til. Det handler om å skape trygge barn med et godt grunnlag for resten av livet!

Kommentarer til denne saken