Krever lavere krav til antall parkeringsplasser: - Dette blir for puslete

Av
DEL

Leserbrev 
Urbanisering, arealutnyttelse og grønt skifte er noe som opptar stadig flere.

I Mosjøen er det i dag krav om 1,2 parkeringsplasser for bil pr boenhet når nye bygg skal oppføres, og dette har delvis bidratt til at tre byggeprosjekt i Mosjøen Sentrum enten er lagt på is eller skrinlagt så langt i år.

Dagens krav medfører at byggekostnadene gjerne øker med over en million pr boenhet, spesielt om oppfyllelse av krav til antall parkeringsplasser betinger bygging av parkeringskjeller med de krav dette medfører.

Kravet til antall parkeringsplasser pr. boenhet på byflata i Mosjøen bør reduseres til maksimalt 0,5! Samtidig bør det gis mulighet til at f.eks. bilpool hvor 4 eller flere boenheter kan dele på en elbil, kunne «veksles» inn en «0,5» enhet. Løsner vi samtidig opp for høyere bygg på inntil 15 etasjer, vil vi kunne oppnå spennende effekter ved god fortetting og spennende bomiljø i sentrum av byen.

Disse løsningene er i ferd med å komme i flere andre byer i Norge og Europa, og her kan Vefsn være ett steg foran og bidra til at det også i vår by kan sikres smartere byløsninger hvor byggekostnad kan senkes og vi får fram billigere boliger og samtidig reduserer behovet for bil.

Bor man i sentrum er det for mange både mulig og ønskelig å kunne klare seg uten egen bil, ved at de fleste attraksjoner, butikker med mer er innenfor gå eller sykkelavstand, og bilbehovet i hverdagen reduseres.

Tirsdag 3/3-20 er det møte i Planutvalget i Vefsn, hvor Rådmannen foreslår å gå ned fra 1,2 til 0,8 parkeringsplasser pr boenhet, noe jeg mener blir for puslete om vi mener vi skal få til endring som monner!

Samtidig kan det reguleres inn ett eller flere parkeringshus i sentrumsområdet, hvor det kan lages parkering over bakken på 4-5 plan inkludert takareal. Disse kan bygges for en fjerdedel av prisen for parkeringsgarasje, og utbyggere eller beboere i sentrum kan kjøpe parkeringsplass innen noen minutters gange fra boligkomplekset.

Framtiden er her allerede, og det er vi som er lokalpolitikere som må legge premissene for nye løsninger som bidrar til mer framtidsrettet og miljøvennlig byliv.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken