Gå til sidens hovedinnhold

Krevende å se logikken i skolestruktursaken

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Debatten om innsparing og skolestruktur i Vefsn kommune går videre. Og bra er det. Kommunen har utvilsomt behov for å spare penger. Men det politiske flertallet i kommunestyre bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, har ikke maktet å sannsynliggjøre at deres tilnærming gir det ønskede resultatet.

Administrasjonen i kommunen mener det er nødvendig å spare rundt 30 millioner kroner årlig i årene som kommer. Færre elever i grunnskolen gjør at oppvekst og skole er det området der man ser at det kan være mulig å spare penger. Vefsn kommune har forholdsvis mange grunnskoler i forhold til elevtallet. Elsfjord skole er vedtatt lagt ned fra høsten av. Nå er det igangsatt et arbeid for å etablere en montessoriskole. Stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra Frp vil gjøre sitt for å bidra til at en slik privatskole kan bli en realitet fra høsten av. Det vil i så fall redusere den forholdsvis beskjedne innsparingen som ligger i å legge ned skolen fordi kommunen uansett må bidra til driften av en eventuell montessoriskole.

Kommunestyret har også vedtatt å legge ned Kulstad skole, og man kunne få seg til tro at man ved det vedtaket hadde gjort et veivalg. Men i debatten om framtidas skolestruktur ble en løsning med en til ti-skole dratt opp som kaninen av hatten, og besluttet utredet videre. Samtidig har man ikke maktet å sannsynliggjøre at en nedlegging av Kulstad skole er i nærheten av å gi den økonomiske besparelsen som man mener er nødvendig for å sikre en god kommunal økonomi. Og en en til ti-skole vil i alle fall ikke gjøre det. De eneste løsningene som vil kunne gi et reelt bidrag til den kommunale økonomien er trolig å legge ned Mosjøen skole, Granmoen skole, eller begge. Men vi spør oss om det er en klok måte å møte framtida på.

Samtidig påpekes det et stort behov for å frigjøre penger for å satse mer på eldreomsorg. Og sparte kroner på omfattende endringer i skolesektoren skal gi kommunen økt handlingsrom på dette området. Men man kan ikke lege et sår ved å påføre seg selv nye. Det er det politiske dilemmaet som utfordres av engasjerte foreldre og som den politiske ledelsen i kommunen så langt ikke har maktet å møte på en troverdig måte. Det bør de snarest gjøre og ikke skjule seg bak administrasjonen og nye utredninger.

Kommentarer til denne saken