Det eneste man kan være helt sikker på når man blir født er at en dag skal man dø. Alt annet er usikkert. Det som er en sannhet en dag er plutselig uvisst den neste dagen. Man utreder, vedtar og bevilger og så trekker man alt tilbake ved neste korsvei.

Skolekrigen i Vefsn er startet av rådvillmannen og hans rådgivere. Hver annen måned foreslår de en ny skole nedlagt. Før jul er det sikkert Olderskog skole som står for tur. Den kommunale borgerkrigen er i gang. Administrasjonen i kommunen har klart å sette bydelene Olderskog, Sentrum og Kulstad opp mot hverandre.

Til og med Høyre lederen har latt seg rive med. Nå er han villig til å avvikle partiet sitt. Selvfølgelig er det resultatet når han foreslår å legge ned Mosjøen skole hvor de fleste av hans velgere har trådt sine barnesko. Kreftene burde vært brukt på det fantasiløse budsjettet, som alltid er en kopi av tidligere års budsjett. Når rådvillmannen, to måneder etter at kommunestyret sa nei til parkeringsavgift, igjen foreslår å innføre parkeringsavgift kan man lure på om meningen er å trøtte ut befolkningen.

Hva har skjedd med tidligere vedtatte budsjettbesparelser? Er tidligere års vedtatte stillingsreduksjoner gjennomført? Er det vedtatte registreringssystemet, som ville gitt oversikt og styring over personalressursene tatt i bruk? Bra er det at det i årets budsjett er foreslått reduksjoner på 46 stillinger.

Gjennomført utgjør den foreslåtte reduksjonen i stillinger en årlig besparelse på ca. 27 millioner. En effektiv og faktabasert kommunal drift vil også gi innbyggerne bedre kommunale tilbud.

Innbyggerne i Vefsn kommune kjemper nå viktige kamper mot eksterne krefter. Naboene våre vil ta fra oss sykehuset og flyplassen. Staten ved NVE har vedtatt å la store deler av sentrum i Mosjøen råtne på rot. Disse kampene krever sitt folk og derfor kan ikke rådvillmannen, i sine budsjettforslag, til stadighet oppvigle til borgervrede og borgerkrig.