Stor stas meinte mange da man opplevde å sjå amerikaneran landa på månen. Andre var skeptiske, og mente det var bortkastet penger.

Svaret fra tilhengere var at reisen til månen var med på å finne medisin til kreftbehandling. Kanskje finne gåten til kreftsykdommen.

En må kunne tenke: er det flere krefttilfeller i verden no eller det færre etter at mennesker satte sin fot på månen?