Det som no skjer på kraftmarkedet er uforståelig.

Folk som driver handel må legge ned av den grunn strømregninga blir så stor, og det ikke av grunner de som driver handel er skyld i.

Det må jo være noe som er riv ruskende galt.

Er det kraftpolitikken som har skylda?

Alle de her rørledningene fra Norge til utlandet?

Det er uvirkelig det som skjer.

Firma, privatfolk lag og foreninger, sportsforeninger går til grunne.

Nå må våre folkevalgte våkne, ta ansvar, og gi folk strømmen de trenger tilbake.