Kraftig provosert etter regelendring: – Uønsket vedtak og uten faglig grunnlag