Kostnader knuser inntektshåp for Sjåmoen- parkering: – Vil ikke lønne seg

Politikerne ville i 2018 ha innført parkeringsavgift på Sjåmoen. Nå viser det seg at en avgiftsordning koster langt mer enn den smaker.