Gå til sidens hovedinnhold

Korps-kutt kan gi mer krutt

Artikkelen er over 6 år gammel

Konsulentselskapet McKinsey mener Forsvaret kan spare inntil 4,6 milliarder årlig på effektivisering. Blant annet ved å kutte antallet korps og kvitte seg med musikere.

– Det er trist at Forsvarets musikk igjen settes under press, sier Hans Ole Rian i Musikernes fellesorganisasjon. Han viser til at Stortinget samlet har gått inn for det motsatte, nemlig å styrke Forsvarets musikk.
– Vi forutsetter at dette står ved lag, sier han.
Ifølge McKinsey kan Forsvaret spare mellom 3,5 og 4,6 milliarder kroner hvert eneste år på å bli mer effektive.


Fire korps


Blant enkelttiltakene som listes opp er å redusere antallet korps fra seks til fire og antallet musikere fra rundt 250 til 175. Tanken er at de tre forsvarsgrenene skal ha hvert sitt korps, i tillegg til Gardens.
– Merk at Norge selv etter denne justeringen vil ha betydelig flere musikere og korps enn Danmark og Sverige, heter det i rapporten.
Effekten av kuttet anslås til 60 millioner kroner i året, men engangskostnaden ved reformen er langt større: 200 millioner kroner i det som på konsulentspråket heter "avgangsstimulerende tiltak".
I det hele tatt er det store omstillingskostnader ved innsparingen som foreslås. Samlet anslås utgiftene ved effektiviseringen til rundt 5 milliarder kroner. Det meste som settes av i regnestykket går til sluttvederlag.


Uro


Tillitsvalgt Tom Rune Klemetsen i NTL Forsvar sier arbeidstakerorganisasjonen nå skal gå grundig inn i rapporten fra McKinsey og komme med tilsvar.
– Vi er bekymret for oppsigelser, for eksempel ved at støttefunksjoner settes på anbud. Samtidig er mange av tiltakene som foreslås noe Forsvaret allerede er i gang med, sier han til NTB.
Det største potensialet for besparelser er innen driftsanskaffelser, IKT og eiendom, bygg og anlegg, ifølge rapporten som tirsdag ble overlevert forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).
– Det er viktig å se på hvordan vi kan bruke ressursene mer effektivt. Nå skal vi gå grundig inn i forslagene, sier hun til NTB. (©NTB)

Kommentarer til denne saken