93 sjåfører ga blaffen i kjøre- og hviletida

LEDER: Helle Torill Sandvik  kan legge blodferske tall på bordet

LEDER: Helle Torill Sandvik kan legge blodferske tall på bordet Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

93 sjåfører i Nord-Norge har overskredet kjøre- og hviletida så grovt at det endte med anmeldelse.

DEL

Mange av dem må ha dundret bortover sommerveiene i svære vogntog mens de nærmest glippet med øynene av tretthet.

Dette viser blodferske tall som Helle Torill Sandvik kunne legge på bordet i dag. Hun er leder for Seksjon utekontroll, Region nord ved Statens vegvesen - med kontor i Mosjøen. Denne regionen dekker alle de tre nordligste fylkene.

Da hadde vegvesenet stoppet og kontrollert 7820 kjøretøy på de nordnorske veiene det første halvåret fram til sist tirsdag den 25. juli. I tillegg skrev folkene hennes ut 255 mangellapper for mindre alvorlige feil og mangler ved loggføringa av kjøre- og hviletidsregistreringene. Men ikke nok med det. 53 sjåfører fikk heller ikke kjøre bilene videre før de hadde oppfylt kravene til hviletid.

Nordmenn verst

Statistikken hennes forteller også at det var flest anmeldte syndere blant nordmenn. Både når det gjaldt godstrafikk og persontrafikk. Av de 470 norske sjåførene som kjørte godsbil og havnet i kontroll, ble hele 65 anmeldt for å svært grove overskridelser av kjøre- og hviletidene. Mens «bare» 23 utenlandske sjåfører av til sammen 289 utenlandske ble anmeldt. Det samme mønsteret går altså igjen når det gjelder persontrafikk – i hovedsak busstrafikk. Av de 8 norske sjåførene som ble kontrollert, endte det med anmeldelse for to av dem, mens tre av til sammen 30 utenlandsk sjåfør ble anmeldt.

Anmeldt for farlig last

Til og med i går hadde Seksjon utekontroll også kontroll 88 tilfeldige kjøretøy for å sjekke om bestemmelsene om farlig last var oppfylt. Det endte med tre anmeldelser. To av disse anmeldelsene gikk ut på at sjåførene fraktet farlig gods som bilene ikke var godkjent for. 15 av bilene fikk mangellapp, mens 10 sjåfører måtte sette bilene igjen, hovedsakelig fordi de ikke hadde alle papirene i orden.

- Mangelfull registrering

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener det er grunn til å stille spørsmål ved konklusjonene til Statens vegvesen Region nord om at de norske sjåførene er verst, ut fra statistikkgrunnlaget innhentet det siste halve året.

- NLF har de siste månedene avdekket store forskjeller mellom arbeidet som utføres av Statens vegvesens inspektører ved kontroll av tyngre kjøretøy, og det som fremgår i kontrollstatistikkene.  Det er NLFs oppfatning at det i dag stilles altfor strenge kriterier til statistikkføring av tungbilkontroll, noe som slår ufordelaktig ut for norske sjåfører og kjøretøy, skriver kommunikasjonsrådgiver Stein Inge Stølen i en epost til Helgelendingen.

- I praksis gjennomfører Vegvesenets kontrollører i dag forskjellige grader av inspeksjoner ved tyngre kjøretøy; disse kan grovt deles inn i A-, B- og C-kontroller.

- A- og B-kontrollene fungerer som en utsiling, hvor de ryddige kjøretøyene og sjåførene skilles fra de som anses å ha et utvidet kontrollbehov. Det er kun de kjøretøyene som tas ut til utvidet sjekk, C-kontrollene, og da som oftest etter at A- og B-kontrollene allerede er gjennomført, som oppfyller kriteriene for statistikkføring. Arbeidsmedtoen betyr at mangelprosenten ved norske kjøretøy og sjåfører blir uforholdsmessig høy. Vi har bedt Statens vegvesen endre sine rutiner ved statistikkføring, men dette har ikke ført frem i den grad vi ønsker, skriver Stølen.
 

Med vennlig hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund


Stein Inge Stølen
Kommunikasjonsrådgiver

St. Olavsgt. 25, 
Postboks 7134 St. Olavs plass
0130 Oslo

Epost:         sis@lastebil.no
Telefon:      + 47 958 64 326

Pressevakt: + 47 415 44 200

Facebook.com/lastebil

Artikkeltags