Lene Fjellstad Johnsen var rettens administrator da bobestyrer Tarjei Magnus Hugaas gikk gjennom sakens detaljer i Alstahaug tingrett torsdag.

Selskapet som nå er gjenstand for konkursbehandling ble stiftet i 2006. I juli 2016 ble navnet endret til Hotell Skaret AS. Ifølge bobestyrer var aksjekapitalen satt til 500.000 kroner. Ifølge Brønnøysundregistrene eide Pål Leknes Hanssen 75 prosent av aksjene, mens Gilles Cafe AS ved Roar Møller eide de resterende 25 prosent. Av den midlertidige boberetninga framgår det imidlertid at Pål Leknes Hanssen har solgt 25 prosent av sin andel til Arve Martin Hyldmo Bjørnvik.

Stengt på Hotell Skaret: – Jeg vet faktisk ikke hva som kommer til å skje videre 

Ulønnsom leieavtale

Sommeren 2016 inngikk Hotell Skaret AS leieavtale med Lyngengården Hotel Eiendom AS – Norlandia Eiendom om leie av Lyngengården Hotell i Mosjøen.

Bobestyrer Tarjei Magnus Hugaas beskrev leieavtalen med Nordlandia som særdeles lite lukrativt. Han poengterte i tingretten at den omsetningsbaserte husleien gjorde videre drift umulig.

– I leieavtalen kom det fram at leien skulle baseres på omsetning, og at det var uenighet om når denne klausulen skulle trå til. Hotell Skaret tilkjennega sin uenighet. I november 2018 ble det klart at Norlandia hadde solgt Lyngengården Eiendom AS til Fru Haugans Hotel. Hotell Skaret sluttet da å betale husleie. Fra desember ble husleiekontrakten til Hotell Skaret hevet. Alt driftstilbehøret på hotellet var solgt da utleieren fikk tilbakelevert bygningsmassen 7. januar, orienterte Hugaas.

Hotell Skaret drev det første år med minus, men klarte året etter (2017) å snu dette til pluss.

– Ut fra den informasjonen som vi sitter med så langt var selskapet insolvent i november 2018, og burde da ha begjært oppbud, sa Hugaas.

Dette avvises av Pål Leknes Hanssen.

– Det var utestående fordringer på anslagsvis 500.000 kroner. Dette var blant annet ikke fakturerte krav samt forfalte krav. Styret gjorde en vurdering om at selskapet skulle forsøke å drive dette inn slik at kreditors krav ble dekket, skriver Hanssen i en e-post til Helgelendingen.

Anmeldelser

I tingretten kom det fram at det har vært uenighet innad i driften. Aksjonærene Roar Møller og Pål Leknes Hanssen leverte anmeldelser mot hverandre henholdsvis 19. desember og 30. januar. Bobestyreren påpekte at uenigheten har vist seg krevende på grunn av kryssanmeldelsene om påståtte straffbare forhold vedrørende driften.

Den første anmeldelsen ble henlagt etter bevisets stilling 2. april. Anmeldelsen som ble innmeldt 30. januar er fremdeles under etterforsking, opplyser Nordland politidistrikt.

Roar Møller sier i en kommentar at han tar anmeldelsen fra Pål Leknes Hanssen med stor ro.

– Jeg har gitt politiet all nødvendig dokumentasjon, sier Møller.

Rettslig krav

Av aktiva i selskapet viste Hugaas til driftstilbehøret som nå er solgt. En aksjepost av usikker verdi følger også med i boet, og det er avsatt 563.318 kroner på depositumskonto.

– I forhold til depositumskontoen har boet gjort en avtale med Norlandia om utbetaling av 510.000 kroner. Da vil de frafalle den øvrige husleien, sa Hugaas.

Det har kommet 27 krav til boet på til sammen 823.336 kroner.

Boet har ikke fått en endelig oversikt over lønnskravene, og forventer at det fortsatt vil komme noen krav knyttet til lønn.

Selskapet hadde utestående fordringer på om lag 60.000 kroner som er/vil bli forsøkt inndrevet, framgår det av den midlertidige innberetninga.

Bostyreren har avdekket en såkalt omstøtelig disposisjon; en ekstraordinær betaling på 145.000 som ble innbetalt på et av lånene for depositumet den 12. desember. Betalingen har ifølge bostyrets rapport gått til et lån som hovedaksjonæren hefter personlig for. Det er sendt krav om tilbakebetaling både til lånehaver Svea Finans og til hovedaksjonæren.

Pål Leknes Hanssen mener det ikke er korrekt å framstille dette som et privat lån.

– Nedbetalingen er gjort på et lån til depositum for leieforholdet mellom Hotell Skaret AS og Norlandia Eiendom. Det er uomtvistelig at lånebeløpet i sin helhet har gått til innbetaling av depositum for leieforholdet, opplyser Hanssen.

Bobestyrer Hugaas er usikker på om det vil bli midler igjen til kreditorene.

– Det er noe som vi må komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier han.

Hovedberetningen til bostyret forventes å være klar i august.

Hotell Skaret er konkurs – eierne er uenige om hvem som har ansvaret