(Avisa Nordland)

De vil se mer på oppkjøpet for å hindre svekket konkurranse.

Norwegian varslet i juli at de vil kjøpe opp Widerøe, Norges tredje største flyselskap.

Konkurransetilsynet sin foreløpige vurdering er at et oppkjøp vil føre til svekket konkurranse i luftfartssektoren.

Nyheten ble først omtalt av E24.

Tilsynet vil imidlertid ha to måneder til på å vurdere saken. De vil derfor komme med en ny vurdering innen 17. november.

– Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Velfungerende konkurranse er avgjørende for at norske flypassasjerer skal ha et best mulig tilbud til lavest mulig pris. Det er nødvendig med ytterligere analyser av hvordan Norwegian sitt kjøp av Widerøe vil påvirke konkurransen, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Som følge av tidsfrister i konkurranseloven må Konkurransetilsynet komme med ny vurdering innen 17. november.

– Vi tar til etterretning at Konkurransetilsynet ønsker å bruke noe mer tid på sin vurdering av søknaden og vi ser frem til den endelige avgjørelsen i saken, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vår foreløpige vurdering er at det kan være grunn til å frykte for at oppkjøpet er negativt for norske flypassasjerer, sier prosjektleder Katrine Amdam i Konkurransetilsynet.

Norwegian på sin side mener fast at oppkjøpet vil bedre tilbudet for norske flypassasjerer.

– Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag. Widerøe vil bestå som egen merkevare, ha hovedkontor i Bodø og selskapet vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap. Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, sier Norwegian-konsernsjefen.