Kommuner ønsker å stoppe skoleskyssordning grunnet koronastengte skoler - får ikke støtte hos fylkeskommunen

Det har kommet ønske fra kommuner om at skoleskyss avbestilles så lenge skolene er stengt grunnet koronaviruset. Skolebussene går som normalt selv om skolene er stengt. Dette er det flere grunner til. Det skriver Fylkesmannen.