Kommuneoverlegen om situasjonen for Helgeland Plast: - Vi vet jo ikke hvem de er i kontakt med